Skadedyr og tørke kostede i den økologiske vinterraps 2023

29. november 2023

af Økologikonuelent Per Jensen

Vinterrapsavlen i 2022-23 stod over for en række udfordringer, der satte pres på landmændene og deres afgrøder. Årsagerne var en kombination af tørke, ugunstige vejrforhold og skadedyrsangreb, der førte til et nedslående resultat for nogle økologiske rapsavlere.

I foråret 2023 blev mange økologiske rapsavlere stillet over for beslutningen om at omlægge deres rapsmarker til vårsædsafgrøder. Med forventede lave udbytter, skadedyrsangreb og udbredt ukrudtsvækst var det for nogle landmænd den bedste mulighed for at maksimere deres afgrødeproduktion.

Vores anbefalinger til en sikker og stabil vinterraps:

  • En god forfrugt (kløvergræs, Bælgsæd)
  • Etablering I perioden 5 – 20 august (tidligere etablering giver for kraftige rapsplanter, og senere etablering for svage rapsplanter)
  • Sædskifte (Raps hvert 4 – 5 år. Vurder altid om der er plads til vinterrapsen i sædskiftet, og om der er tilstrækkelig med kvælstof til vinterrapsen
  • Overvej om alt kvælstof skal tildeles fra efteråret (Fordel: ingen kørsel i vinterrapsen til foråret, og samtidig ingen problemer med at få gyllen bragt tidligt nok ud i foråret)
  • Tildel svovl ved såning (ved tildeling af alt kvælstof fra efteråret, er det på dette tidspunkt rapsen har et behov for tildeling af Svovl, som samtidig giver en bedre udnyttelse af kvælstoffet fra gyllen

Tørkepræget Efterår 2022

Efteråret 2022 var præget af ekstrem tørke, hvilket gjorde jorden for tør til effektiv pløjning og såning af vinterraps. Dette betød, at det krævede gode spidser på ploven for at holde den i jorden, og markerne blev indhyllet i støvtåger ved såning. Den tørre såning resulterede i, at ikke alle rapsfrø spirede samtidigt, hvilket førte til en ujævn plantebestand i august og september. Nogle rapsplanter havde nået 4-5 blade, mens andre stadig var i spirefasen det skabte store huller i markerne fyldt med ukrudt i stedet for rapsplanter.

Udfordringer med Ukrudt og Skadedyr

Ud over udfordringerne med vinterrapsens spiring og etablering, stod landmændene også over for en betydelig ukrudtsvækst på grund af den ujævne spiring. Dette øgede risikoen for en omsåning af afgrøden til 2023-sæsonen.

Billede 1. Angreb af rapsjordloppens larve (Per Jensen, Økologisk VKST)

Skadedyr som rapsjordlopper og bladribbesnudebiller forværrede situationen yderligere. Rapsjordlopper forårsagede tidlig forrådnelse i rapsstænglerne, og bladribbesnudebiller angreb rapsplanterne tidligt i foråret ved at lægge æg og forårsagede skader på stænglerne, hvilket svækkede afgrøden yderligere.

Billede 2: Stængel med angreb af bladribbesnudebillens larve (Per Jensen, Økologisk VKST)

Billede 2 viser stængel med angreb til venstre. Man kan se de mørke pletter på stængel, hvor larven har lavet sin indgang. Billedet th. er samme stængel, flækket så man kan se hvordan larven ødelægger marven i vinterrapsstængelen.

Udfordringer med Vejrforhold i 2023

Sommeren 2023 bragte også sine egne udfordringer. Efter et meget vådt forår, der forhindrede tidlig etablering af vårsæden, oplevede landmændene en ekstrem tør vækstsæson, hvor nedbøren først begyndte at falde i juli og fortsatte langt ind i august. Den intense sol og tørke gav yderligere dårligere vækstbetingelser for vinterrapsen, så en i forvejen svækket plante ikke fik tilstrækkeligt med nedbør til at øge frøstørrelsen og dermed udbyttet. Da det blev høsttid slog vejret om og til regn og blæst hvilket blev afgørende for skårlægning og høst.  

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.