Småbiotoper – 4% u-produktive arealer

7. oktober 2022

For at modtage landbrugsstøtten fra 1. januar 2023 skal både konventionelle og økologiske landbrugere leve op til de nye basiskrav hvor 4% af bedriftens omdriftsarealer skal udlægges til ”ikke-produktive arealer”.

I september og oktober vil ØkoViden indeholde kapitler med korte introduktioner til de forskellige muligheder for at opfylde kravet om 4% ikke-produktive arealer, som bliver gældende fra 1. januar 2023.

    1. Brak og blomsterbrak (uge 37) – se her
    2. Markkrat (uge 38) – se her
    3. Markbræmmer (uge 39) – se her
    4. Småbiotoper (uge 40)
    5. GLM landskabselementer, søer og fortidsminder (uge 41)

Hver opmærksom på at permanent græs ikke tæller som omdriftsareal.

Lyt til artiklen her

Kapitel 4: Småbiotoper

Småbiotoper kan etableres på et omdriftsareal ved at undlade landbrugsaktivitet i en etårig eller flerårig periode. Arealet må maksimum være 1 ha og må udgøre op til 50% af en mark.

Denne form for GLM 8 etableres ved at tilplante et omdriftsareal med buske og træer eller ved plot at lade arealet være brak og springe i skov. Ifølge Landbrugsstyrelsen vil arealet ikke blive regnet som skov, så længe småbiotopet indgår i din ansøgning om støtte.

Der skal være minimum 5 meter mellem hvert småbiotop, arealet skal ikke slås, men du skal være opmærksom på at undgå invasive arter. Derudover må småbiotopet ikke anvendes til produktion, herunder flisning.

Når vi besøger landbrugere, oplever vi at småbiotoper med fordel kan etableres på lav-produktionsarealer eller sværttilgængelige arealer.

Hvis du er certificeret økolog kan der modtages grundbetaling og økologisk arealtilskud på GLM 8 arealerne, men hver opmærksom på at arealerne ikke tildeles gødningskvoter.

Se VKST brakbørs her

Indlægget er skrevet på baggrund af landbrugsstyrelsens plan for den nye reform.

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt junior økologikonsulent Katrine H. Bak.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)