Småbiotoper – 4% u-produktive arealer

7. oktober 2022

For at modtage landbrugsstøtten fra 1. januar 2023 skal både konventionelle og økologiske landbrugere leve op til de nye basiskrav hvor 4% af bedriftens omdriftsarealer skal udlægges til ”ikke-produktive arealer”.

I september og oktober vil ØkoViden indeholde kapitler med korte introduktioner til de forskellige muligheder for at opfylde kravet om 4% ikke-produktive arealer, som bliver gældende fra 1. januar 2023.

    1. Brak og blomsterbrak (uge 37) – se her
    2. Markkrat (uge 38) – se her
    3. Markbræmmer (uge 39) – se her
    4. Småbiotoper (uge 40)
    5. GLM landskabselementer, søer og fortidsminder (uge 41)

Hver opmærksom på at permanent græs ikke tæller som omdriftsareal.

Lyt til artiklen her

Kapitel 4: Småbiotoper

Småbiotoper kan etableres på et omdriftsareal ved at undlade landbrugsaktivitet i en etårig eller flerårig periode. Arealet må maksimum være 1 ha og må udgøre op til 50% af en mark.

Denne form for GLM 8 etableres ved at tilplante et omdriftsareal med buske og træer eller ved plot at lade arealet være brak og springe i skov. Ifølge Landbrugsstyrelsen vil arealet ikke blive regnet som skov, så længe småbiotopet indgår i din ansøgning om støtte.

Der skal være minimum 5 meter mellem hvert småbiotop, arealet skal ikke slås, men du skal være opmærksom på at undgå invasive arter. Derudover må småbiotopet ikke anvendes til produktion, herunder flisning.

Når vi besøger landbrugere, oplever vi at småbiotoper med fordel kan etableres på lav-produktionsarealer eller sværttilgængelige arealer.

Hvis du er certificeret økolog kan der modtages grundbetaling og økologisk arealtilskud på GLM 8 arealerne, men hver opmærksom på at arealerne ikke tildeles gødningskvoter.

Se VKST brakbørs her

Indlægget er skrevet på baggrund af landbrugsstyrelsens plan for den nye reform.

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt junior økologikonsulent Katrine H. Bak.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.