Sne og frost – hvordan er det nu lige med gylle?

15. februar 2021

Vi har nu passeret den 1. februar, og det er derfor nu tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Men det er også frost og sne udenfor lige nu, og derfor er det fagligt og lovgivningsmæssigt IKKE tilladt at udbringe flydende husdyrgødning.

Pløjelaget skal være tøet op

Først når pløjelaget i de første 15-20 cm dybde er tøet op, og der ikke ligger mere sne på marken, må der udbringes flydende husdyrgødning.

-Rent lovgivningsmæssigt skal man sikre sig, at gyllen trænger ned i jorden. Og det gør den ikke med de frostgrader vi har nu. Kører man ud nu, ligger det sig blot oven på jorden og øger ammoniakfordampningen og tabet af N stiger, siger Gitte Rasmussen, der er planteavlskonsulent i VKST og forklarer videre:

Rødderne i en hvedemark eksempelvis vil ende med at blive udtørret

-Rent fagligt vil det heller ikke give mening at køre ud nu, da gyllen kun vil blive optaget af de øverste få centimeter, og så vil det blot virke som en saltkoncentration, hvor rødderne i en hvedemark eksempelvis vil ende med at blive udtørret.

Det optimale udbringningstidspunkt

Det optimale udbringningstidspunkt vil være meget afhængigt af, hvordan vejret kommer til at arte sig. Hvis vi, efter pløjelaget er tøet, får en periode med tøvejr i dagtimerne og frostvejr om natten, vil det være et optimalt tidspunkt at komme ud med noget gødning, forklarer økologikonsulent i VKST Sophie Tandrup Madsen:

-Vandreserverne varierer utroligt meget fra egn til egn, og derfor er det meget vigtigt at overveje, hvor stor en vandreserve der er på din mark. Hvis vandreserven er meget stor, så risikerer du at skabe nogle store strukturskader, når det først er tøvejr om dagen, og vi må køre, forklarer Sophie Tandrup Madsen.

Vent til jorden er tøet op og igen er så farbar, at strukturskader undgås

Hun og Gitte Rasmussen anbefaler derfor at vente med at køre gødningen ud, til jorden er tøet op og igen er så farbar, at strukturskader undgås. Hvis gylletanken er ved at løbe over, bør man starte med at udbringe gylle på stubjord, der vil kunne bære tidligere end arealer med vintersæd.

Regler og optimal udnyttelse af gylle

Stigende krav til den lovmæssige udnyttelse af husdyrgødning medfører øget fokus på at optimere forholdene omkring udbringning af gylle og forøgelse af markeffekten. Når tøvejret så endelig kommer, har Gitte Rasmussen derfor disse råd til udbringningen af gødningen:

 • Udnyttelseskravet for N er øget med 5 % i svine- og kvæggylle til hhv. 80 og 75 %
 • Ved at være opmærksom på en række forhold omkring udbringning af husdyrgødning kan markeffekten optimeres
 • Hvis gyllen skal udbringes med slæbeslanger, er det vigtigt at udnytte den lave temperatur
 • Ammoniaktabet reduceres væsentligt ved at slæbeslanger rører jordoverfladen i hele arbejdsbredden
 • Gylleanalyser kan bruges til at optimere gødningstildelingen – husk at omrøre tanken inden udtagning

Regler for udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning i foråret:

 • Udbringning må ske på ejendommens harmoniarealer
 • Udbringning skal foregå med slangeudlægning/slæbesko eller ved nedfældning
 • Før vårsæd og i fodergræs er der krav om nedfældning ‒ forsuring kan erstatte dette krav
 • Forsuring skal foretages med en lovlig teknik, og der medfølger flere krav, bl.a. om dokumentation
 • Ved udbringning af slam skal kommunen orienteres 14 dage forinden
 • Der er en række afstands- og miljøkrav, som skal overholdes

Du kan læse meget mere om den optimale udnyttelse af gylle og reglerne herfor i artiklerne i Planteavlsnyt på planteavlsnyt.dk. Du er også mere end velkommen til at kontakte Gitte Rasmussen på telefon 5786 5033, hvis du har spørgsmål til udbringning af husdyrgødning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.