Sorter til vintersæd den kommende sæson

25. maj 2022

Allerede nu bør det overvejes, hvilke sorter af vintersæd, der skal bruges til den kommende sæson. Frøfirmaerne er begyndt at sende kataloger ud, så vi kan se hvilke sorter de udbyder til økologisk dyrkning i den kommende sæson. Vi anbefaler sorter, der er afprøvet i flere år i Danmark.

Vinterrug

Vinterrug er kendt som en konkurrence stærk afgrøde overfor ukrudt. Hybridsorterne har gode egenskaber, men på grund af den anbefalede tidlige såning, hvor ukrudtet stadig vokser villigt, bør de kun vælges til marker med lavt ukrudtstryk. Linjesorter, der sås sent, kan til gengæld vælges ved højt ukrudtstryk, så den senere såning (/større udsædsmængde) svarer sig. Ved sortsvalg skal der primært vælges mellem linje- eller hybridsorter.

Vælg hybridrug hvis du opfylder nedenstående krav:

  • Du har et rimelig lavt ukrudtstryk og kan derfor etablere din rug i september
  • Du kan tildele gylle til din rug – 60-100 kg udn. N/ha afhængig af forfrugt
  • Du ikke vil bruge egen såsæd til næste år

Vælg linjerug hvis:

  • Du har et højt ukrudtstryk af frøukrudt og gerne vil etablere din rug sent – oktober til november
  • Du ikke har gylle til din rug
  • Du gerne vil bruge egen såsæd til næste år

I tabel 1 nedenfor ses data om vinterrug fra landsforsøgene:


Dukato er kun afprøvet i det nævnte forsøg med fokus på fytase. Heller ikke i det forsøg er udbyttet godt. Nye forsøg er mest pålidelige, og derfor kan Helltop-hybriden ikke anbefales. Det samme gælder for linjesorten Rubin. Desuden har Helltop vist tendens til lave udbytter i et andet økologisk landsforsøg omkring fytaseindhold.

KWS-sorterne af hybridrug er derimod afprøvet i 2021 konventionelt og udviser gode resultater. Dog bør man være opmærksom på bladsvampen skoldplet i Jethro om end udbyttet ikke lader til at være påvirket i nævneværdig grad. Ligeledes vedrørende stråstivhed (relativt høj karakter for lejesæd i ovenstående tabel) for Receptor.

Til trods for at linjerug-sorterne ikke er afprøvet i 2021 skiller ingen dog sig negativt ud, og de er velkendte sorter, der fungerer godt i ugødede sædskifter.

Vintertriticale

I dag ved vi, at det er ekstremt vigtigt at have en minimal modtagelighed overfor gulrust, hvis man ønsker at dyrke vintertriticale. Desuden ændrer gulrustracerne sig hele tiden, så man er ikke sikret trods afprøvning. Sidste år tilbød Nielsen & Smith sorten Trivalan. Det gør de igen i år. DLG tilbyder i år sorten Trias. Trias har været en del af de konventionelle landsforsøg i år, hvor den har udvist gode resultater og derfor kan anbefales.

Vinterhvede

Vinterhvede er den mest næringskrævende kornafgrøde, og samtidig den mindst konkurrencedygtige. Derfor skal der være et lavt ukrudtstryk i marken forud for dyrkning af vinterhvede. Da vinterhveden yder en dårlig konkurrence overfor ukrudt, er det vigtigt med en god afgrødehøjde. Samtidig skal man prioritere gylle til afgrøden uanset en god, kvælstoffikserende forfrugt.

I tabel 2 nedenfor ses hvilke sorter der udbydes til kommende sæson.


Informer
fra Danish Agro/Nordic Seed og Nielsen & Smith, KWS Emerick og KWS Montana fra Nielsen & Smith og KWS Extase og Bright fra DLG kan dyrkes til brød. Resten er til foder. Kilde: sortinfo

Af ovenstående tabel 2 ses resultaterne fra landsforsøgene i 2021 og tidligere år. For 5 af sorterne er der gennemført økologiske forsøg – Informer, KWS Emerick, Pondus, Fritop, KWS Extase og Rembrandt. De har alle vist fornuftige resultater.

Informer har en relativt god dækning mod ukrudt, angives det i en skreven udgave om landsforsøgene 2021 med specifikke afsnit om de økologiske forsøg.

Vinterbyg

Vinterbyg er den mindst attraktive vintersædsafgrøde af korntyperne. Den skal etableres tidligt og konkurrerer relativt dårligt mod ukrudt. Dog udmærker den sig ved tidlig høst, hvilket muliggør en tidligere etablering af efterfølgende afgrøder. Frøfirmaerne udbyder 3 sorter til næste sæson: Cleopatra (2-radet), LG Globetrotter (2-radet) og KWS Meridian (6-radet). De er alle afprøvet i konventionelle forsøg i 2021 og udbydes altså økologisk.

Andet vintersæd

Vinterraps


Vinterraps udbydes i økologiske linjesorter til den kommende sæson som det ses i ovenstående tabel 3. Det har været almindeligt blandt økologiske rapsavlere at søge dispensation til hybridsorter af konventionelt ubejdset såsæd, så sikkerheden for en hurtig og stærk efterårsvækst øges og skulpeopspringsresistens opnås, så man undgår ukrudt af spildraps efterfølgende. Kilde: sortinfo.dk

I tabel 3 ses de hybridsorter, der udbydes og anbefales til økologisk drift i næste sæson. Det er dog muligvis blevet et nøk sværere at opnå dispensation hos Landbrugsstyrelsen i den kommende sæson, da den i Danmark uafprøvede sort, Randy, igen udbydes.

Som vi har understreget i tidligere år er alfa omega for succes med vinterraps tidlig etablering, og dette særligt for linjesorterne, hvor en god efterårsvækst opnås med etablering i første halvdel af august, så de bedre kan konkurrere mod ukrudt i denne etableringsfase.

Øvrige afgrøder

Nielsen & Smith tilbyder også vinterarter af spelt og havre og af bælgsædsarterne hestebønner og ærter, så de formentligt bliver at finde på organicxseeds.dk. Disse er dog ikke afprøvet i Danmark endnu, hvorfor man bør være varsom med disse. Både for kornet og bælgsæden bør der være en specifik mening med disse for at de dyrkes som vintersædsarter. Der er i hvert fald ikke umiddelbart kvaliteter, der argumenterer for disse sorter. Spelt vil typisk være, hvis man har en kontrakt til brød. Vinterhavre har i andre forsøg udvist en manglende voksekraft i foråret. Mht. bælgsæden er det særligt en tidligere høst af modne hestebønner, der vil være vigtigt, men vi har altså intet andet end formodninger.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Martin Hansen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.