Sortsanbefalinger for vårafgrøder 2022

20. januar 2022

I denne artikel kan du få et overblik over hvilke økologiske sorter, der er tilgængelige samt vores anbefalinger for bælgsæd, havre, vårbyg og vårhvede for forårssæsonen 2022. Tilgængeligheden af økologisk såsæd kan slås op på organicxseeds.dk, men det kan være en god idé at forhøre dig hos grovvareselskaberne, da ikke alt nødvendigvis er indmeldt til databasen. Lagerstatus for sorterne i denne artikel er bekræftet hos grovvareselskaberne den 11. januar 2022 og anført i tabellerne, men der kan være sket ændringer siden. På nuværende tidspunkt meldes der udsolgt på nogle af de mere populære sorter på tværs af afgrøder, så det anbefales at få bestilt såsæd så snart markplanen er klar.

Bælgsæd

Der er en række forskellige bælgsædssorter, som du kan vælge imellem. Hestebønnesorterne minder om hinanden på udbytte og dyrkningsegenskaber (Tabel 1). Dyrker du hestebønner til en husdyrproducent, skal du afklare om der er særlige ønsker til sort først – her tænkes især på særlige ønsker til indhold af tanniner samt vicin og conyicin (giftig for høns).

Blandt ærterne er der stor forskel på hvor godt sorterne klarer sig i renbestand til modenhed. ‘Ingrid’, ‘Greenway’ og ‘Mythic’ kan dyrkes i renbestand eller sammen med vårbyg. ‘Javlo’ er en ært til helsæd (Tabel 1). ‘Ingrid’ er udbredt indenfor økologisk dyrkning og egner sig både til foder og konsum (Landsforsøgene 2021, SEGES).

Til dyrkning af lupin vælges afprøvede sorter med sygdomsresistens overfor antraknose. Forgrenede sorter give bedre konkurrence mod ukrudt og har et højere udbyttepotentiale, men modner senere og mere uensartet. Du skal derfor regne med skårlægning, hvis du vælger en forgrenet sort. Uforgrenede sorter kræver højere plantetal og fokus på ukrudtsbekæmpelse, men modner tidligere og mere ensartet. Skårlægning kan derfor undgås ved disse sorter i de fleste år.

Tabel 1. Det økologiske sortsudvalg for bælgsæd i 2022. Data for hestebønner stammer fra de Økologiske landsforsøg 2018 og 2021 (SortInfo, SEGES). Data for markært er fra de konventionelle landsforsøg 2021 (SortInfo, SEGES). *A: Danish Agro; B: DLG; C: Hornsyld Købmandsgaard; D: Brdr. Ewers. Bogstaver i fed tekst markerer, at sorten var på lager den 11. januar 2022.

 

Havre

Generelt bør det prioriteres at sorten er udbyttestabil og har god modstandsdygtighed overfor meldug, havrebladplet og nematoder. ‘Caddy’, ‘Symphony’ og ‘Delfin’ er gode stabile sorter, som egner sig godt til økologisk dyrkning. ‘Dominik’ er en gammel kending og har svært ved at følge med de andre sorter både ift. udbytte og kernestørrelse (hektolitervægt) (Tabel 3). Til gengæld er ‘Dominik’ den eneste økologisk udbudte sort med resistens overfor havrecystenematoder. Vælg derfor ‘Dominik’, hvis der tidligere er konstateret angreb af havrecystenematoder i marken eller ved hyppig dyrkning. ‘Elison’ er ny på listen, men har under økologiske forhold vist fine udbyttetal selv under lavt gødningsniveau, hvor også modstandsdygtigheden overfor meldug var god (Landsforsøgene 2020, SEGES).

Skal havren bruges til gryn, er kernestørrelsen vigtig. Her er vejret i vækstsæsonen den vigtigste faktor for at opnå gode kernestørrelser. Der er dog et par sorter, som har vist en høj hektolitervægt over en årrække. ‘Delfin’, ‘Caddy’ og ‘Lion’ er her de bedste valg (Tabel 2; Tabel 3).

Tabel 2. Det økologiske sortsudvalg for havre i 2022. Data stammer fra de Økologiske landsforsøg 2019 og 2021 (SortInfo, SEGES). *A: Danish Agro; B: DLG; C: Hornsyld Købmandsgaard; D: Brdr. Ewers. Bogstaver i fed tekst markerer, at sorten var på lager den 11. januar 2022.


Tabel 3.
Det økologiske sortsudvalg for havre i 2022. Data stammer fra de konventionelle landsforsøg 2021 (SortInfo, SEGES). *A: Danish Agro; B: DLG; C: Hornsyld Købmandsgaard; D: Brdr. Ewers. Bogstaver i fed tekst markerer, at sorten var på lager den 11. januar 2022.

Vårbyg

De anbefalede sorter er ‘Scholar’, ‘Wish’, ‘Flair’, ‘KWS Cantton’, ‘Skyway’, ‘Stairway’, ‘Prospect’ og ‘Evergreen’ (Tabel 4). Alle disse er dobbelt resistente mod havrenematoder på nær ‘Scholar’. Til foderbyg anbefaler vi sortsblandinger som førsteprioritet pga. sorternes forskelligheder ift. nedknækning og sygdomsmodtagelighed.  Det er vigtigt at fokusere på sorter med lav modtagelighed for meldug (Mlo-resistens), bygrust samt havrenematoder. Lav tendens til nedknækning af aks og strå er vigtigt – især ved rækkedyrkning.

På trods af stor bygrust-modtagelighed og nedknækning hos ‘Wish’ giver den et fint udbytte (Tabel 4). ‘Wish’ kan nu også bruges til maltbyg, dog med begrænsede afsætningsmuligheder. ‘Evergreen’ og ‘Prospect’ (bemærk bygrust modtagelighed) anbefales fortrinsvist til maltbyg, såfremt de accepteres af aftageren.

Tabel 4. Det økologiske sortsudvalg for vårbyg i 2022. Data stammer fra de Økologiske landsforsøg 2021 (SortInfo, SEGES). *A: Danish Agro; B: DLG; C: Hornsyld Købmandsgaard; D: Brdr. Ewers. Bogstaver i fed tekst markerer, at sorten var på lager den 11. januar 2022.

Vårhvede

De listede sorter er alle egnede til økologisk dyrkning (Tabel 5). Vårhvede dyrkes næsten udelukkende til brød, og proteinindholdet er derfor af stor betydning. Der er ikke stor forskel mellem de afprøvede sorter, og under konventionelle forhold ligger de indenfor det proteinindhold, der normalt accepteres af møllerne (Tabel 5). Til sammenligning var proteinindholdet for økologisk dyrket ‘Thorus’ 12,1% i 2019 (Økologiske landsforsøg 2019, SortInfo, SEGES). ‘Sonett’ har ikke været afprøvet siden 2015 og ‘Dacke’ mangler stadig at blive afprøvet i danske forsøg. Dog har begge været dyrket økologisk i mange år.

Tabel 5. Det økologiske sortsudvalg for vårhvede i 2022. Data stammer fra de konventionelle landsforsøg 2015, 2021 (SortInfo, SEGES). *A: Danish Agro; B: DLG; C: Hornsyld Købmandsgaard; D: Brdr. Ewers. Bogstaver i fed tekst markerer, at sorten var på lager den 11. januar 2022.

Yderligere oplysninger kontakt eller økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.