Status på høsten: Flot høst og rekordhøje priser

29. august 2022

Af planteavlskonsulent Jakob F. Kjærsgaard

Vækstsæsonen 2021/22 skriver sig ind i historiebøgerne. Selvom vejret periodevis gav udfordringer – især ønsker om regn  – kommer vi ikke uden om, at prismarkedet løb med overskrifterne og får pladsen i historien.

God høst

Vi fik en rigtig god høst. Tidlig og tør – og mange penge værd. Fine udbytter og god kvalitet af frø, korn og raps. Selvfølgelig med de variationer, der altid vil være.

Især vårbyggen overraskede mange steder positivt, og adskillige oplevede de højeste udbytter nogensinde. I enkelte tilfælde er der indvejet 10 ton/ha, hvilket man for blot nogle få år siden ville anse for uopnåeligt. Imponerede præstation af en afgrøde med en vækstsæson på kun fire måneder.

Høje priser

Gode udbytter er et rigtig godt udgangspunkt for et flot dækningsbidrag. Den anden vigtige parameter for indtjeningen er salgsprisen. For frøafgrøder ligger det uden for planteavlerens indflydelse. Det forholder sig anderledes for korn- og raps, hvor man selv skal tage salgsbeslutningerne.

Først forårsaget af en presset forsyningsbalance, som følge af dårlig hvede-, majs- og rapshøst flere steder i verden

Det har været muligt at sælge 22-høsten i 1½ år, og i den periode har vi oplevet en særdeles kraftig stigning. Først forårsaget af en presset forsyningsbalance, som følge af dårlig hvede-, majs- og rapshøst flere steder i verden. Alene den situation bragte i januar priserne op i rekordhøje niveauer. Så kom krigen i Ukraine, Europas brødkurv, hvor millioner af ton hvede og majs blev indespærret, og de nye afgrøder passet dårligt eller slet ikke sået.

Priserne steg yderligere for at nå det hidtidige toppunkt i slutningen af maj. Fødevarekrise i de fattigste lande blev et ord, vi hørte igen og igen.

Det var meget store stigninger, der var tale om. I juni 2021 kunne hvede til høst 22 sælges til 125 kr., maltbyg til 130 kr. og raps til 300 kr. Knapt et år efter, i maj 2022,  var priserne steget til henholdsvis 275 kr, 315 kr og 650 kr.

Det må de forventes at blive langt ind i 2023, dog uden garanti for et gensyn med pristoppen fra maj-måned

Aktuelt er priserne faldet tilbage til niveauet før krigen, men er stadigvæk meget høje i et historisk perspektiv, og det må de forventes at blive langt ind i 2023, dog uden garanti for et gensyn med pristoppen fra maj-måned.

Salgsstrategi

Mange delsælger deres høst af flere omgange, som en risikospredning mod prisudviklingens uforudsigelighed. En fornuftig strategi, som dog samtidig betyder, at delsalget af 2022-høsten startede, længe før pristoppen blev nået.  Specielt de voldsomme prisstigninger, der fulgte i kølvandet på krigen, var der naturligvis ingen, der havde en chance for at forudsige.

Trods tidlige delsalg vil langt de fleste opnå en gennemsnitlig afregningspris, som sammenholdt med udbyttet giver en meget stor omsætning pr. hektar.

Selv de, der ikke nåede at udvise rettidig omhu, kan se frem til meget høje dækningsbidrag

Mange fik handlet gødning og låst dieselprisen, inden priserne eksploderede, men selv de, der ikke nåede at udvise rettidig omhu, kan se frem til meget høje dækningsbidrag.

Selvom omkostningerne er steget, er indtjeningen steget endnu mere!

Foderpriser

Mens planteavlerne – og mælkeproducenterne – har gode tider, har situationen unægtelig været en helt anden for griseproducenterne. Tårnhøje foderpriser og en lav notering er ikke nogen rar kombination. Efter min overbevisning vil foderpriserne forblive høje i 2023.

Økonomien i griseproduktionen skal reddes af en stigende notering og ikke af faldende foderpriser – og heldigvis ser det ud til, at noteringen er på vej i den rigtige retning.

Pas på forpagtningsafgiften

De høje afregningspriser og omkostninger gør det dyrt ikke at passe sine afgrøder optimalt. Tabt udbytte, fordi håndværk og rettidighed ikke er i orden, er blevet dobbelt så stor som for to år siden.

Tabet ved unødige omkostninger til gødning og planteværn er blevet markant større. For at sige det lige ud, så er det blevet dyrt at være en dårlig landmand!

Selvom afgiften er variabel, står forpagterne stadigvæk med hele udbytterisikoen og det tab, det kan medføre

Der er en risiko for, at de meget høje afgrødepriser kan få forpagtningsafgifter til at stige. Jeg kan kun advare mod at blive overstadig i den sammenhæng og opfordre til, at der i alle tilfælde laves variable afgifter. Og ikke en fast pris, hvor man er forblændet af det nuværende prisniveau og jubeloptimist med udbytteforventningerne.

Der kan ske meget i en 5-årig forpagtningsperiode. Selvom afgiften er variabel, står forpagterne stadigvæk med hele udbytterisikoen og det tab, det kan medføre. Tænk blot tilbage på 2018.

Pas på ikke at give for meget for at få lov til at drive mere jord. Man bliver kun rigere af en forpagtning, hvis man tjener penge på indsatsen. Og i alle tilfælde bør ingen drive mere jord, hvis ikke den nuværende drift er optimal.

Det er bedre at bruge penge på at bringe dræningstilstanden i orden end på en dyr og risikobetonet forpagtning. Sådan har det i virkelighed altid været, men med de nuværende priser og omkostninger, bliver det blot endnu vigtigere at skrive sig det bag øret.

Du er velkommen til at kontakte planteavlskonsulent og ansvarlig for Kornbasen.dk, Jakob F. Kjærsgaard på telefon 2012 5520, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning inden for råvaremarkedet og priser.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.