skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Status På Produktionskoncept Slagtesvin: Faldende Foderforbrug Og øget Tilvækst

Status på Produktionskoncept Slagtesvin: Faldende foderforbrug og øget tilvækst

Der bliver meldt ud om faldende foderforbrug og øget tilvækst i flere af besætningerne på de østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin.

I lidt over tre år har svinesektoren kørt Produktionskoncept Slagtesvin på mere end 24 besætninger i Danmark, og resultaterne ser gode ud.

På tværs af besætningerne har vi haft fokus på at øge aminosyreniveauerne til det økonomisk prisaktuelle niveau

– Det går fortsat rigtig fornuftigt i de syv besætninger. På tværs af besætningerne har vi haft fokus på at øge aminosyreniveauerne til det økonomisk prisaktuelle niveau.

Sådan lyder status fra Jakob Nielsen, svinerådgiver i VKST, når det handler om besætningerne på østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin.

Højere produktivitet og forbedret rentabilitet

Målsætningen ved at anvende Produktionskoncept Slagtesvin er at opnå en høj produktivitet og dermed forbedret rentabilitet i slagtesvineproduktionen. Og det ser ud til at lykkedes ifølge svinerådgiveren.

Besætningerne har i gennemsnit øget DB med 24 kr. pr. gris

– Besætningerne har i gennemsnit øget DB med 24 kr. pr. gris. Hovedsageligt på grund af faldende foderforbrug, øget tilvækst, færre døde og forhøjet kødprocent, fortæller Jakob Nielsen.

Ifølge svinerådgiveren anvender alle vådfoderbesætninger konceptfoderkurven med enkle småafvigelser.

– Vi har siden 2. kvartal 2019 løftet slutstyrkerne i takt med den stigende notering fra 2,95 til mellem 3,2 til 3,4 FE pr. dag på so og galte og 3,3 til 3,7 FE på hangrise, forklarer Jakob Nielsen.

Fokus på at øge din indtjening

Højere DB per slagtesvin og øget DB/stiplads er generelt resultatet for alle de deltagende besætninger i Produktionskoncept slagtesvin. Det positive resultat er blandt andet opnået ved en øget motivation hos deltagerne, der især kommer fra den løbende og tætte opfølgning gennem hele forløbet.

Med erfaring fra tidligere projekter om rådgivning og fokus på gode arbejdsrutiner har Produktionskoncept Slagtesvin udviklet et forløb, der skal være med til at hæve indtjeningen for de danske slagtesvineproducenter.

Alt er styret og kontrolleret, og du skal være klar på at skulle efterleve de krav, konceptet stiller

Konceptet kombinerer en række krav og anbefalinger med løbende og elektronisk overvågning og produktionsrådgivning og stiller samtidig krav til deltagerne, der skal overholdes, hvis man vil være en del af konceptet.

– Alt er styret og kontrolleret, og du skal være klar på at skulle efterleve de krav, konceptet stiller. Det er samme krav for alle besætninger, og man skal være klar på at investere tid i det. Men resultaterne taler for sig selv, siger Jakob Nielsen.

Konceptet skal overføres til smågrise

Konceptet har fungeret så godt indtil videre, at VKST og Jakob Nielsen nu vil overføre konceptet til smågrise.

– Smågrisestalde får ikke nok fokus, og de kan nogle steder være det glemte barn. Der er et stort økonomisk potentiale gemt i mange smågrisestalde. Og behovet for øget fokus på smågrise stiger kun i takt med, at søerne fravænner flere og flere grise, siger Jakob Nielsen.

Han og VKST vil henover de næste par måneder gå i gang med konceptet på flere smågrise-besætninger.

Du kan læse meget mere om Produktionskoncept Slagtesvin her på vores hjemmeside, og du er også mere end velkommen til at kontakte Jakob Nielsen, hvis du ønsker at blive en del af konceptet enten med slagtesvin eller smågrise.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV