skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Større Krav Til De økologiske Planteavlere – Få Et Gratis Fremtidstjek
  • Alle

Større krav til de økologiske planteavlere – få et gratis fremtidstjek

Efter nogle gode år med høje priser på alt økologisk korn samt mulighed for tilførsel af konventionel husdyrgødning op til den maksimale kvælstofnorm, ser økologiske planteavlere nu ind i en anden virkelighed.

Det forklarer økologisk chefkonsulent i VKST, der fortæller, at de høje afregningspriser bliver for dem, der kan producere økologiske konsum- og kvalitetsafgrøder samtidig med en reduceret anvendelse af konventionel husdyrgødning.

Men Lisbeth Frank Hansen mener, at alle med den rette strategi vil kunne se grønne tal på bundlinjen.

Der er stadig gode muligheder for at komme i mål med en rigtig fornuftigt økonomisk bundlinje

-Det kan lyde som et paradoks, men gennem den rette strategi i forhold til sædskifte, afgrødevalg og ukrudtsregulering, er der stadig gode muligheder for at komme i mål med en rigtig fornuftigt økonomisk bundlinje, siger chefkonsulenten.

Et gratis fremtidstjek kan være vejen frem

Men den rette strategi kan være svær at gennemskue. Derfor tilbyder VKST nu et gratis tjek af økologernes muligheder i fremtidens økomarked.

-Sammen med økologi- og økonomikonsulenten får økologen opstillet nogle forskellige fremtidsscenarier for sin planteavl, så han har det bedste beslutningsgrundlag for den fremtidige strategi, siger Lisbeth Frank Hansen.

Nye regler for brug af konventionel husdyrgødning

I Økologisk VKST forventer de, at branchekredsen for økologisk mælk og kød med udgangen af marts måned i år, vil vedtage at følge anbefalingen om et loft på brug af konventionel husdyrgødning på 43 kg udnyttet N som gennemsnit på bedriftens harmoniareal med virkning fra gødningsåret 2022/23.

Herudover bliver der mulighed for at gøde op til bedriftens maksimale økokvote med konventionelle recirkulerede næringsstoffer (red. anført på bilag 1 i økovejledningen). Det kan f.eks. være biogasgylle (max. 21 kg N fra konv. husdyrgødning), komposteret husholdningsaffald, haveparkaffald, kød- og benmel, fjermel, blodmel m.v.

-Da en begrænsning i anvendelsen af konventionel husdyrgødning ikke har hjemmel i EU-økologiforordningen, er det pt. ikke muligt at få de nye regler indarbejdet i de danske stats-økoregler, men for at sikre den bedste kontrol af reglerne, arbejder de økologiske organisationer pt. for, at reglerne kan blive indarbejdet i de statslige økologiregler, siger Lisbeth Frank Hansen.

Afklaring i slutningen af 2021

Hun forklarer, at hvis EU giver tilladelse til, at økologivejledningens bilag 1 i Danmark må tilpasses med en prioriteret fordeling af de tilladte konventionelle gødningskilder, kan de nye regler blive en del af statsreglerne og underlagt landbrugsstyrelsens økologikontrol. Det kommer der tidligst en afklaring på med udgangen af dette år.

Økologien udvikler sig hele tiden, og der er ikke nogen tvivl om, at brugen af konventionel husdyrgødning på den ene eller anden måde vil blive begrænset i fremtiden

-Økologien udvikler sig hele tiden, og der er ikke nogen tvivl om, at brugen af konventionel husdyrgødning på den ene eller anden måde vil blive begrænset i fremtiden, hvis du vil have adgang til et lukrativt økologisk marked, siger Lisbeth Frank Hansen.

Hun opfordrer derfor alle professionelle økologiske planteavlere til allerede nu at undersøge, hvilke muligheder der er for at omstille og tilrettelægge den økologiske planteavl:

-Så du kan komme i mål med en for dig fornuftig økonomisk bundlinje eller om en tilbagelægning til konventionel planteavl måske er en bedre løsning.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV