Stor guide: Etablering af majs

8. maj 2024

Få værdifulde tips om det rette tidspunkt for såning, den optimale jordtemperatur og korrekt udbringning af gylle og få også gode råd om såbedets forberedelse og vigtige teknikker til at sikre en vellykket etablering, når økologikonsulent Josefine Vinfeldt Adler her kommer med en stor guide til etablering af majs.

Majs sås, når jordtemperaturen i 10 cm dybde har passeret 8 °C, og vejrudsigten lover fortsat stigende temperaturer, og at jorden er så afdrænet, at der kan laves et godt løst såbed i min. 15 cm dybde.

Køligt vejr og større mængder regn lige efter såning kan skade majsen varigt. For hver dag, såningen udsættes efter det optimale tidspunkt, tabes der udbytte – dog mindst i begyndelsen. Udsættes såningen af majs med eksempelvis en, to eller tre uger i forhold til det optimale, så har det i konventionelle forsøg kostet henholdsvis 200, 800 og 2.000 foderenheder pr. ha. Modsat andre afgrøder skal udsædsmængden i majs reduceres ved sen såning.

Det hurtige overblik

 • Majs skal sås, når jordtemperaturen i 10 cm dybde er over 8 grader, og der er udsigt til fortsat stigende temperatur
 • Hvor der er problemer med fugle, skal jordtemperaturen op over 10 grader
 • Dybere såning kræver højere jordtemperatur og større frø
 • Udsættes såning efter det optimale tidspunkt, koster det udbytte
 • Såning skal altid følges af en periode med tørvejr, så de første blindstriglinger kan gennemføres.
 • Vent aldrig med strigling til ukrudtet kan ses. Prøv at trække fingrene igennem jorden, og se efter de fine hvide rodspirer fra ukrudtet.
 • Den første strigling lige efter såning på sned af rækkerne for at sløre sårækkerne. Dette som sikkerhed mod fugle. Hvis dybden er korrekt, er der ikke behov for kørsel på sned af rækkerne, og den første strigling udføres 3-4 dage efter såning.
 • Strigling udføres med 4-7 dages intervaller indtil majsen spirer frem.
 • Høje majsudbytter grundlægges med et godt såbed, der er tilstrækkeligt dybt opharvet
 • Vurder nøje om der er behov for dybere såning pga. forekomsten af råger

Jorden er forholdsvis lun

I år er det desværre ikke jordtemperaturen, der udsætter såning, men vand. Følg udviklingen i jordtemperaturen i dit område via dette link. Hav tålmodighed, indtil jorden tørrer op.

Udbringning af gylle i majs før såning

Gyllen skal udbringes så tæt på såning som muligt.

Mange vil i år placere gyllen til majsene, da flere maskinstationer nu har udstyr til placering. Det er nyt for både landmænd og maskinstationerne. Placering af gylle til majs er præcisionsarbejde. Det er i landmandens interesse, og hans ansvar, at komme i marken og se, om placeringen forløber, som den skal.

 • Er såbedet i orden efter placeringsnedfælderen, til at såmaskinen kan så majsen tilfredsstillende? Husk at du ikke kan lave såbed med harve eller lignende, når først gyllen er placeret. Nedfælderen må ikke trække våd jord op
 • Ligger overkant af gyllen 10 cm under jordoverfladen og 5 cm under frøet? Kommer gyllen for langt ned, varer det for længe, inden majsen får fat i gyllen. Ligger gyllen for højt, svider den kimrødderne på majsen
 • Vil man så majsen i 8-10 cm dybde på grund af råger, skal gyllen placeres i 13-15 cm dybde
 • Så majsen 3-5 dage efter, at gylle er placeret. Væsken fra gyllen skal sætte sig inden såning

Er nedfælderen,som skal placere gyllen, med fast ramme, stiller det højere krav til, at marken er jævn før placering af gyllen, så det sikres, at gyllen placeres præcist. Forsøg har vist, at der kommer markante udbyttetab, hvis ikke gyllen ligger i den rigtige dybde, altså 5 cm under majsfrøet.

Korrekt såning

Såningen skal udføres med stor omhyggelighed og med en korrekt indstilling af såmaskinen. Uens såning har i konventionelle forsøg kostet op til 1.200 foderenheder pr. ha. Husk at kontrollere, at så- og gødningsskær har den rette placering, samt at de er skarpe. Minimer skaderne ved kørsel ved at have den korrekte dækmontering.

Billedet viser et eksempel på korrekt hjulmontering, ved såning af majs, på både traktor og såmaskine. Hjulene er monteret, så der ikke sås i hjulsporene. Foto: Skodborg Dæk Service A/S.

Tips om såning

 • Fremkørselshastigheden må ikke være hurtigere, end at frøene placeres ensartet med den planlagte frøafstand. Uens planteafstand er tegn på for stor hastighed, eller at maskinen ikke er indstillet korrekt.
 • Såsporet skal være spidst i bunden, så frøet kan kile sig fast og ikke trille rundt i såsporet, som det kan, når såsporet har en flad bund.
 • Brug sporryddere – især vigtigt ved pløjefri dyrkning af majs.
 •  Undgå alle former for frøspild, når frøene hældes i såmaskinen, ved foragre og agerrender. Det lokker fugle til. Læg en presenning ud i marken, der hvor man fylder såmaskinen, til at samle spild op.
 • Såning i hjulsporene efter traktor eller såmaskine kan medføre mangelfuld fremspiring og dårlig vækst, især ved såning i et fugtigt eller et meget tørt såbed. Det er en bedre løsning at erstatte de brede hjul med tvillingehjul med afstandsring, hvor de to hjul kører på hver sin side af rækken. Afstanden mellem yderkanten af dækket og såsporet skal være mindst 10 cm.
 • Majs til helsæd bør sås med en præcisionsmaskine, så frøene placeres i præcis dybde og med ensartet afstand i såsporet, og der kan placeres startgødning.
 • Ved såning med en radsåmaskine er det vanskeligt at ramme det rigtige plantetal og svært at placere startgødningen korrekt, og derfor er der risiko for en mindre virkning.

Såning af majs hvor der er ingen eller begrænset forekomst af råger

De gængse regler er:

 • Når jordtemperaturen som gennemsnit i et døgn er over 8 grader i 10 cm dybde og med udsigt til stigende temperaturer.
 • Så majsen i ca. 5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkanten af frøet.
 • Placér startgødningen 5 cm under og 5 cm ved siden af majsfrøet.

Såning af majs hvor der er betydelige problemer med råger

 • Majsmarkerne samles i en eller to blokke, så tilsynet lettes.
 • Så majs dybt, 8-10 cm, og vent med såning, til jordtemperaturen er 10 grader og med udsigt til stigende temperatur.
 • Alle spildte majskerner skal samles op lige efter såning.
 • Slet såspor, tromling eller strigling er gode løsninger, men tromling kan være problematisk ved risiko for store nedbørsmængder, og hvis der er risiko for jordfygning, så bør strigling anvendes.
 • I perioden fra lige før fremspiring til majsen er 10 cm høj, skal der være konstant uro i marken.
 • Flere indsatser skal kombineres, ingen indsats alene er fuldt effektiv.

Ved væsentlig forekomst af råger, husk 3 X 10 reglen

Udsædsmængder

Tabel 1 viser de optimale plantetal til helsæd, kolbemajs og kernemaj under forskellige forhold. Udsædsmængderne gælder for majs sået ultimo april. Med den nuværende vejrudsigt vil der sikkert blive sået en stor del af majsen i løbet af den næste uge. Hvis man får sået majsen inden den 15/5, bør man følge de anbefalede udsædsmængder i tabel 1. Modsat andre afgrøder reduceres udsædsmængden i majs ved sen såning.

Når vækstsæsonen bliver kortere, er det vigtigt, at der bliver tilstrækkelig solindstråling på kolben, så kolben kan blive færdigudviklet. Det er årsagen til den lavere udsædsmængde. Ved sen såning fra medio maj bør udsædsmængden derfor reduceres med ca. 10 procent.

I majs, der skal høstes til kolbe- og/eller kernemajs, er det kolbeudviklingen, der er vigtigt, og derfor skal plantetallet være lavt.

For at sikre det optimale plantetal er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

 • Bestil kun frø, der er koldtestet, dvs. at mindst 87 procent af frøene skal spire frem med store livskraftige spirer.
 • Overgemt frø bør ledsages af en ny koldtest udført efter 1. januar i indeværende sæson. Plomberingsmåned og -år står på den blå mærkeseddel. Tjek forseglingstidspunktet ved modtagelsen af frøet.

Gem de blå mærkesedler

Tag et billede eller gem en mærkeseddel fra frøpakningen med partinummer fra hver af de udsåede sorter og frøpartier, også hvis frøene sås af maskinstation. Her står alle oplysninger om sortsnavn, partinummer og plomberingsdato. Oplysninger, der er helt nødvendige, hvis der opstår problemer med fremspiringen. Hold styr på, hvor der er sået hvad.

I 2020 måtte vi opgive en del af reklamationerne på udsæden, fordi der hverken var taget billede eller gemt mærkeseddel. I nogle tilfælde var årsagen til, at reklamationen ikke kunne gennemføres, at der ikke var styr på hvilke sort/parti, der var sået hvor. Det er rigtig ærgerligt, at man ikke opnår det ønskede plantetal – men endnu værre, at man ikke kan gå videre med sagen til producenten – SÅ HUSK DET!!!

Korrekt høsttid af majs

Der er mange måder at bestemme det korrekte høsttidspunkt på majs. De fleste bruger en kombination af flere af metoderne. CropManager fra Seges bruger flere parametre til at beregne det korrekte høsttidspunkt. Sådato, sort, markens placering og data fra satellit. Det er et rigtig godt hjælpeværktøj.

Husk derfor at få sat sådato og sort på i FarmTracking, straks I har sået, så I senere på året kan bruge CropManager til at hjælpe med at bestemme høsttidspunkt.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.