Stor interesse for vedvarende energi

20. februar 2023

Der var meldt udsolgt, da VKST den 10. februar inviterede til Energi-konference. Mere end 100 landmænd deltog i konferencen og viste stor interesse for den vedvarende energi, der var på dagsordenen for mødet.

Det var primært sol og vind, der blev debatteret, da VKST åbnede dørene til en energikonference i Sorø. 120 landmænd var samlet for at få et aktuelt overblik over perspektiverne for landmænds udbygning af vedvarende energiproduktion.

Udviklingen og teknologierne inden for den vedvarende energi går stærkt i landbruget de seneste år grundet en stor efterspørgsel af grønne investeringer i kapitalmarkederne.

Og interessen for den vedvarende energi er sat i et ekstra højt gear som følge af krigen i Ukraine og et ønsket om at øge forsyningssikkerheden. Derudover skal Danmark ifølge Klimaloven reducere udledning af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990 og på længere sigt være klimaneutrale.

Nødvendigt: En tredobling af elproduktionen

Langt størstedelen af reduktionerne af udledningen af drivhusgasser mod 2030 skal komme fra elektrificering, grøn energi og effektivisering af energiforbruget.

Det fortæller cheføkonom Martin Ingerslev fra Green Power Denmark, der var en af oplægsholderne på energikonferencen.

Der skal ske en tredobling af den danske elproduktion

-Der skal ske en tredobling af den danske elproduktion, hvilket kræver store investeringer i grøn elproduktion fra landvindmøller og solceller frem mod 2030, siger Martin Ingerslev.

Derfor skal du fokusere på energi i landbruget

Og det er ikke nogen dårlig idé, når Green Power Danmark mener, at der skal være større fokus på energiproduktionen. Strategirådgiver i VKST Lars Falster peger nemlig på, at der faktisk også er strategiske fordele ved at fokusere på energiproduktion i landbruget:

1.Bidrag til den grønne omstilling (vedvarende energi)

Landbruget er en stor del af løsningen i kampen mod klimaforandringerne ved, at vi kan stille vores produktionsapparat til rådighed. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at der inden 2030 skal bruges 24.500 ha (svarende til 315.000 parcelhusgrunde) til solceller.

Der er mange af vores kunder, der allerede er blevet kontaktet af energiselskaber enten for at købe eller leje arealer til solcelleparker. Der er stor variation i det vilkår, som landmanden bliver præsenteret for, at vores anbefaling er, at der søges den nødvendige rådgivning, inden der indgås aftaler.

Nødvendigheden i klimaløsningen og interessen for vedvarende energi kan betragtes som en ’åben dør’ for at gøre landbruget mere bæredygtigt på en værdiskabende måde.

2.Harmoni i bedriften (økonomisk robusthed)

Inden for husdyrproduktionen har vi i mange år talt om specialisering. I de aktuelle turbulente tider med store prisudsving og høj inflation har det vist sig, at det at have harmoni i bedriften kan have sine fordele, og her kan egenproduktion af el også bidrage.

3.Nye forretningsben (økonomisk robusthed)

Vi ser flere steder, at energi udvikler sig til et nyt forretningsben, så bedriften får flere ben og stå på. Flere forretningsben kan øge såvel bundlinjen som den økonomiske robusthed. Vi ser primært vores kunder investere i solceller, vindmøller og biogasanlæg, men der begynder også at være en større nysgerrighed for de nye teknologier, som pyrolyse og elektrolyse anlæg (power-to-x), der tilknyttes eksisterende vedvarende energikilder. Der er her tale om meget store investeringer, så hvis landbruget skal beholde en del af denne værdiskabelse, så må det sandsynligvis ske ved at indgå i strategiske partnerskaber med de industrielle spillere.

Kunsten er, hvordan landbruget beholder mest muligt af værdiskabelsen i energiinvesteringerne i eget hus, og hvordan vi sammen med myndighederne kan finde arealerne til formålet, der gerne skal være de mindre produktive landbrugsarealer.

Kommer ikke af sig selv

På energikonferencen påpegede Green Power Denmark dog, at der trods den stigende interesse for energien er flere forhold, der skal fokus på for at gå fra landbrugsproduktion til produktion af vedvarende energi:

  1. Politisk vilje på Christiansborg
  2. Villighed og lige behandling i kommunerne
  3. Jordbeskatning – industri og produktionsjord bør ligestilles
  4. Nemmere udtagning af lavbundjorde til vedvarende energi

-Projekter lykkes oftere, når der sker en borgerinddragelse i lokalområdet tidligt i processen, siger Cheføkonom Martin Ingerslev fra Green Power Denmark.

Landbruget er omstillingsparat

Lars Falster fra VKST fortæller, at landbruget gennem historien har bevist, at det er et erhverv, der er omstillingsparat, og hvor udfordringer og muligheder bliver mødt med stort engagement.

-Derfor er det også vigtigt, at vi sammen angriber udfordringerne – om det er høje energiomkostninger, CO2-afgift e.l. – og se, om vi ikke kan omdanne dem til forretningsmuligheder, siger strategirådgiveren.

VKST stiller faglig ekspertise til rådighed og hjælper landbruget med at gribe mulighederne og skabe fremdrift i realisering af planerne. Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med energi, kan du læse mere her på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte Lars Falster på telefon 24826147

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.