skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Skærpede Krav Til Kontrol Af Sprøjtejournal

Skærpede krav til kontrol af sprøjtejournal

Reglerne for sprøjtejournal er uændrede, men kontrolpraksis for sprøjtejournalen er opstrammet.

Det betyder i praksis, at du nu skal du kunne fremvise en sprøjtejournal under kontrollen, hvis Landbrugsstyrelsens kontrollører komme forbi til uanmeldt kontrol.

Det er derfor ikke længere muligt at eftersende sprøjtejournalen inden for tre dage, som har været den hidtidige praksis. Du har dog fortsat syv dage efter sprøjtning til at få noteret behandlingerne i din sprøjtejournal.

Er der undtagelser?

Hvis landbrugeren har en nabo eller en maskinstation, der sprøjter, kan journalen eftersendes inden tre dage. I alle øvrige tilfælde skal sprøjtejournal foreligge på bedriften, og den skal fremvises for kontrolløren under kontrollen. Det er en stramning i forhold til den tidligere praksis, hvor det altid var muligt at eftersende journalen inden for tre dage.

I praksis foregår det sådan, at kontrolløren får en kopi eller udskrift under kontrollen, eller han tager foto af den sprøjtejournal, du fremviser. Det er den sprøjtejournal, der er baggrund for kontrol af hvorvidt doseringer, vækststadie, antal sprøjtninger, dysevalg, afstandskrav mv. er overholdt.

Hvordan klares sprøjtejournalen bedst på papir

Der er ikke formkrav til, hvordan eller hvor en sprøjtejournal skal føres. Derfor kan journalen fx være en sprøjteplan lavet af din konsulent, som er ajourført med dato for sprøjtning og opdateret med eventuelle ændringer i dosis eller middel. Inden sprøjtning bør du altid tjekke godkendelsen på midlet i middeldatabasen, hvis der opstår tvivl.

Men uanset formen, skal følgende oplysninger fortsat være at finde i sprøjtejournalen:

  1. Entydig angivelse af, hvilken mark der er sprøjtet; fx marknummer eller marknavn
  2. Oplysning om afgrøde
  3. Det sprøjtede areal med én decimal
  4. Dato for sprøjtning, dosering og middel. Der er (endnu) ikke krav om registreringsnummer
  5. Bedriftens CVR-nummer
  6. Dokumentation for brug af afdriftsreducerende dyser ved afstandskrav i forhold til vandmiljø og §3
  7. Dokumentation for afdriftsreducerende dysser ved brug af pesticider med et generelt krav for hele marken, fx produkter med prosulfocarb (bl.a. Boxer)
  8. Hvis der er brugt afdriftsreducerende dyser ved punkt 6 og 7, skal sprøjtejournalen tillige indeholde oplysninger om sprøjteførerens navn, typen af dyser og tryk ved sprøjtning. Kravene er max. bomhøjde på 50 cm og max. hastighed på 8 km/t.

Fordele ved elektronisk sprøjtejournal

Mange landmænd bruger allerede digitale værktøjer som FarmTracking, Næsgaard MOBIL eller lign. til løbende sprøjteregistrering. Fordelen ved de digitale journaler er, at du har let adgang til mobilen og kan ajourføre sprøjtningen med det samme. De elektroniske løsninger giver desuden en vigtig mulighed for løbende at opdatere og justere din sprøjteplan og straks få tjekket, om de planlagte eller justerede sprøjtning lever op til lovkravene.

Fordelen ved de digitale journaler er, at du har let adgang til mobilen og kan ajourføre sprøjtningen med det samme

Fra FarmTracking kan du ikke printe sprøjtejournalen, med mindre du har abonnement på MarkOnline. Derfor skal du ved kontrollen fremvise registreringerne på din telefon. Kontrolløren kan tage foto af dine data på telefonen.  Har du ikke selv markprogrammet, kan du kontakte din konsulent, som inde for tre dage skal printe hele sprøjtejournalen via MarkOnline og sende udskriften til kontrolløren. For Næsgaard MOBIL kan du selv printe sprøjtejournalen uafhængigt af, om du har abonnement på planlægningsprogramment.

Bøde og KO, hvis det ikke er i orden

Vi har set eksempler på bødeniveau omkring 10.000 kr. ved manglende formkrav. I den konkrete sag var de anvendte midler og doseringer lovlige, og det var alene de manglende formkrav under punkt 1 til 8, der var årsag til bøden. Miljøstyrelsen oplyser, at ”alvorligheden” i overtrædelse og størrelsen af ejendommen også vil påvirke bødeniveauet. De manglende formkrav giver også reduktion i støtten under KO-reglerne.

Hvis journalen samtidig viser anvendelse af ulovlige middel, overskredet dosis eller for mange sprøjtninger med det samme aktivstof, så kan det tillige give krydsoverensstemmelse.

Du er velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent, hvis du har spørgsmål til de nye regler i forbindelse med sprøjtejournalen.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV