Sukkerroer: Vær opmærksom på bor- og manganmangel

7. juni 2024

Af økologikonsulent: Ninna Boesen

Roer er følsomme over for bormangel. Opstår der symptomer, skal det afhjælpes hurtigst muligt. Vær især opmærksom på jorde med høje reaktionstal og på de lettere jordtyper.

Manganmangel kan opstå i perioder med kraftig og hurtig tilvækst, hvor det oftest ses på sort- og mild jord.

Som økolog skal du kunne se symptomer før du må behandle. Vær derfor opmærksom – især der hvor du tidligere år har observeret mangel. Husk at udfylde erklæring ved behandling med mangan eller bor (link: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_Blanketter/3._Planteavl/Erklaering_om_goedningsbehov_for_stoffer_fra_bilag_2.doc)

På billedet ovenfor ses bormangel i form af hjertetørforrådnelse i roens vækstpunkt. De ældste blade er lyse og ’skeformede’.

På billedet ovenfor ses manganmangel i form af lyse blade med gullige, skarpt afgrænsede, indfaldne pletter.

Tabel 1. Oversigt over risiko for mangan- og bormangel samt anbefalet afhjælpning.

MikronæringsstofRisikojordeAnbefalet doseringTidspunkt, hvor mangel typisk opstår
ManganLøs jord og/eller højt humusindhold. Rt over 6,5 på sandjord og over 7,5 på lerjord.  200 g mangan/haMedio maj til primo juni  
BorSandjord med højt reaktionstal, tørre forhold, erfaringer for mangel i tidligere år. Rt på 7,8-8 på JB 6-7.  300-450 g bor/haJuni  

Bormangel

Tilførsel af bor er specielt relevant på arealer med let og sort jord, hvor der tidligere år er erfaringer for bormangel og uensartet lerjorde med høje reaktionstal. Bormangel forekommer specielt i tørre år, idet bor optages af rødderne sammen med vand.

Når du skal vurdere behovet for at tildele bor, bør du derfor se på følgende faktorer:

  • Erfaring med bormangel fra tidligere år
  • Tørt forår og forsommer
  • Højt reaktionstal, 7, 8 eller højere
  • Let eller uensartet lerjord med lettere områder i marken
  • Nykalkede eller overkalkede jorde

Tidlig bormangel ses ved, at de ældste blade bliver lyse og “skeagtige”. Senere symptomer på bormangel viser sig ved sorte hjerteblade, ”hjertetørforrådnelse”. Når dette sker, og yderbladene bliver gule og flader ud, er behandling for sent.

Tabel 2. Borprodukter som er godkendte til økologi.

MiddelIndhold af borDosering
Let bormangelKraftig bormangel
BioNutria Bor 150150 g/L1,5-2 L/ha2 x 2-3 L/ha
Profi Bor 150150 g/L1,5-2 L/ha2 x 2-3 L/ha
Solubor DF175 g/kg1,3-1,7 kg/ha2 x 1,7-2,5 kg/ha

Manganmangel

Manganmangel ses oftest på sandjorde med høje reaktionstal samt på løs eller sort (humus) jord.

Oftest forekommer mangel som pletter i marken, hvor jorden er mere løs, mere sandet og har højere reaktionstal og humusindhold i forhold til resten af marken.

Symptomer på manganmangel ses først i vækstpunktet som lyse, blege nye blade. Ved nærmere eftersyn ses gullige, skarpt afgrænsede, indfaldne pletter. Planter med stærk manganmangel har en meget opret vækst.

Manganmangel optræder oftest tidligere end bormangel, og specielt i perioder med kraftig vækst af roerne.

Tabel 3. Manganprodukter som er godkendte til økologi.

MiddelIndhold af manganDosering
BioNutria Mangan 170 S178 g/L2-4 L/ha
Profi Mn-Sulfat150 g/L1-2 L/ha

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.