Svovl i raps

27. januar 2022

Svovl optages af rødderne som uorganisk sulfat-S, men størstedelen (>90%) af svovlen i de øverste jordlag er organisk bundet. Frigivelsen af plantetilgængeligt svovl fra jordpuljen afhænger altså af mikrobiologisk aktivitet og sker primært i sommermånederne. Derfor kan det være vanskeligt at sikre en optimal tilførsel af svovl, når rapsen har det største behov tidligt i forårsperioden.

Merudbytte ved svovlgødskning i økologisk vinterraps

Vinterraps og andre korsblomstrede afgrøder, har et højt behov for svovl. Man regner med et behov på 40-50 kg S/ ha i konventionel raps og lidt mindre for økologisk vinterraps. I efteråret vil der normalvis ikke mangle svovl i jorden, og fordi der kan være risiko for udvaskning, anbefaler vi, at tildelingen sker om foråret. En supplerende tilførsel af svovl vil bidrage til en god optagelse af kvælstof og samlet set gøre afgrøden mere robust overfor sygdomme og skadedyr. Symptomer på svovlmangel kan forveksles med kvælstofmangel (bleggrønne blade og evt. reduceret vækst), men når symptomerne viser sig på de yngste fremfor de ældste blade, er der formentlig tale om svovlmangel.

Der findes flere gode løsninger til at dække svovlbehovet i økologisk vinterraps. Generelt anbefales de letomsættelige svovlprodukter vinasse, kieserit, patentkali og naturgips i mængden 35-40 kg S/ ha (Tabel 1). De økologiske landsforsøg fra 2021 fandt merudbytter i vinterraps ved forårstildelt naturgips eller kieserit på tværs af forskellige kvælstofniveauer. Det er i tråd med et forsøg vi selv udførte i 2017, hvor forårstildelt patentkali øgede udbyttet med 62% (1043 kg rapsfrø i merudbytte pr. ha) i forhold til en kontrol. Brug af svovlgødninger kommer med forskellige dokumentationskrav, som er beskrevet i Tabel 1.

Tabel 1. Svovlindhold, vejledende priser og dokumentationsbehov for supplerende svovlprodukter til økologisk vinterraps (Landbrugsinfo, 2021).

Kaliumvinasse kan spredes med kalkspreder eller blandes i gylletanken før udkørsel. Ved spredning med kalkspreder, skal man være opmærksom på, at den ikke er lige så levende som kalk, og den kan danne bro, hvis sprederen fyldes helt op. Kieserit, patentkali og naturgips er spredbare gødninger som tildeles med alm. gødningsspreder.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.