Svovlkilder til vinterraps og græsmarker

1. november 2022

Vinterraps, kløvergræs og frøgræsmarker har et stort behov for tildeling af svovl i det tidlige forår, og derfor er det vigtigt at få reserveret gødningen allerede nu. Grunden til denne udmelding er risikoen for at grovvaren melder udsolgt i foråret, pga. eventuelle manglende leveringsmuligheder.

Hvorfor er det vigtigt med disse svovlkilder

Sammen med N, P og K er svovl et af de vigtigste næringsstoffer for planter. Det indgår bl.a. i opbygningen af protein og essentielle aminosyrer. Svovl er med til at forbedre udnyttelsen af det tilførte kvælstof. Tildelingen bør udføres i det tidlige forår (primo marts måned), da der i denne periode og ved lave temperaturer, ikke sker en mineralisering af svovl i jorden.

Vinterraps har et behov for svovl på 40 – 50 kg S/ha og kløvergræsmarker og frøgræsmarker 30 – 40 kg S/ha.

Svovlkilder

Der er i tabel 1 en oversigt over et udklip af de svovlkilder, som må bruges af økologer, og som vi mener bør prioriteres. De er udvalgt som supplement til at afgrøderne er gødet med gylle.

Tabel 1. Svovlkilder til udspredning på korn, frø- og fodergræs (Per Jensen, Økologisk VKST)

*) udsolgt produkt.  **) ikke oplysning om pris.

Som tabellen viser, skal der en konsulenterklæring til for at bruge Wigor S og Calcipril, hvorimod med brug af kali skal der dokumenteres et Kalital lavere end 8. Det er vigtigt ikke at benytte sig af Patentkali og Kaliumsulfat, hvis kaliumtallene er høje nok, da man risikerer en ubalance i fht. afgrødens udnyttelse af magnesium.

Yderligere oplysninger, kontakt økologikonsulent Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.