Svovlkilder til vinterraps og græsmarker

1. november 2022

Vinterraps, kløvergræs og frøgræsmarker har et stort behov for tildeling af svovl i det tidlige forår, og derfor er det vigtigt at få reserveret gødningen allerede nu. Grunden til denne udmelding er risikoen for at grovvaren melder udsolgt i foråret, pga. eventuelle manglende leveringsmuligheder.

Hvorfor er det vigtigt med disse svovlkilder

Sammen med N, P og K er svovl et af de vigtigste næringsstoffer for planter. Det indgår bl.a. i opbygningen af protein og essentielle aminosyrer. Svovl er med til at forbedre udnyttelsen af det tilførte kvælstof. Tildelingen bør udføres i det tidlige forår (primo marts måned), da der i denne periode og ved lave temperaturer, ikke sker en mineralisering af svovl i jorden.

Vinterraps har et behov for svovl på 40 – 50 kg S/ha og kløvergræsmarker og frøgræsmarker 30 – 40 kg S/ha.

Svovlkilder

Der er i tabel 1 en oversigt over et udklip af de svovlkilder, som må bruges af økologer, og som vi mener bør prioriteres. De er udvalgt som supplement til at afgrøderne er gødet med gylle.

Tabel 1. Svovlkilder til udspredning på korn, frø- og fodergræs (Per Jensen, Økologisk VKST)

*) udsolgt produkt.  **) ikke oplysning om pris.

Som tabellen viser, skal der en konsulenterklæring til for at bruge Wigor S og Calcipril, hvorimod med brug af kali skal der dokumenteres et Kalital lavere end 8. Det er vigtigt ikke at benytte sig af Patentkali og Kaliumsulfat, hvis kaliumtallene er høje nok, da man risikerer en ubalance i fht. afgrødens udnyttelse af magnesium.

Yderligere oplysninger, kontakt økologikonsulent Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)