Tidlig udbringning af husdyrgødning gavner klimaet

3. februar 2022

Fra 1. februar må der udbringes husdyrgødning. Tidlig udbringning kan være med til at sikre en bedre kvælstofudnyttelse, men der er også gavnlige klimaeffekter at hente.

Når vi dyrker jorden, opstår der frit kvælstof. Det omdannes til lattergas, som er en slem klimagas. Ved kun at bruge den gødning, som der er brug for og lave gode sædskifter, kan vi gøre noget for klimaet.  

En af det største klimapåvirkninger fra dyrkning af almindelig landbrugsjord kommer fra lattergasemissioner. Lattergas dannes når bakterier i jorden omdanner husdyrgødningen til nitrat eller frit kvælstof. Det kan foregå både under iltrige og iltfattige forhold. Den eneste måde at mindske frigivelsen af lattergas på, er ved at reducere mængden af frit kvælstof i jorden. Det gør du ved at udnytte din gødning så effektivt som muligt.

Alle tiltag, der øger udnyttelsen af kvælstof i gødningen, vil derfor også gavne klimaet. Det har vist sig, at gylle nedfældet tidligt før såning har en udnyttelsesprocent, der er 5% højere end, når det tildeles oven på afgrøden sent om foråret. Generelt regner vi med at ca. 1% af kvælstoftilførslen mistes som lattergas. Det lyder ikke af meget, men lattergas er ca. 250 gange stærkere end CO2 som drivhusgas, så selv små mængder har stor betydning.

Udbringning af 100 kg total N i kvæggylle svarer til ca. 1,2 ton CO2 ækvivalenter pr. ha. Tidlig udbringning vil spare klimaet for ca. 60 kg CO2 ækvivalenter pr. ha.

Tidlig udbringning kræver naturligvis, at det er muligt at køre med tunge maskiner på marken. Samtidigt skal reglerne for bl.a. snedække, frost og vandmætning være overholdt. Vejret kan vi ikke styre, men vi kan planlægge i god tid, så gødning og maskiner er klar, når de optimale forhold er til det. Læs mere om dette i artiklen Nu må du udbringe husdyrgødning, læs her: Tips til at opnå den bedste udnyttelse uden at lave strukturskader’ i dette nummer af ØkoViden. Tjek også prognosen for jordtemperaturen i dit postnummer gennem SEGES her.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.