Tidlige regnskaber viser stor robusthed i dansk landbrug trods stigende omkostninger

2. februar 2023

2022 har været præget af høje priser og et svingende marked for foder, finansiering og energi. Det viser en af de største landsdækkende regnskabsanalyser fra de fire rådgivningsvirksomheder; VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord.

En ny stor regnskabsanalyse med en status på dansk landbrug i 2022 ligger nu klar. Den nye regnskabsanylse kommer fra de fire rådgivningsvirksomheder VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord og giver dermed et billede af udviklingen i store dele af landbrugsdanmark.

Og data fra godt 250 landbrugsregnskaber tegner et billede af dansk landbrug anno 2022, og giver et solidt grundlag for prognosen for 2023.

–  2022 har generelt været et fint år for mælkeproducenterne og planteavlerne, mens resultaterne for griseproducenterne har været mere svingende. Endnu en gang har det vist sig, at de bedrifter med den største økonomiske robusthed samt den største selvforsyning, har klaret sig bedst, siger chefkonsulent økonomi i KHL, Claus Bech Jensen.

Analysen viser, at der kommer mere og mere fokus på at styrke soliditeten frem for at vækste

– Analysen viser, at der kommer mere og mere fokus på at styrke soliditeten frem for at vækste, hvilket gør den enkelte landbrugsvirksomhed mere robust over for fremtidige udfordringer, siger chefkonsulent økonomi i KHL, siger han.

Stigende omkostninger

Overordnet viser analysen, at der har været stigende omkostninger på 10-25 procent. En del af dette er kompenseret via optimering og stigende effektivitet.

Blandt produktionsgrenene er det de konventionelle mælkeproducenter, som har haft den største stigning i afkastningsgrad

– Blandt produktionsgrenene er det de konventionelle mælkeproducenter, som har haft den største stigning i afkastningsgrad, men det skal ses i lyset af en årrække med mere moderate resultater. Kvægbrugenes økonomiske robusthed er således lavere end de øvrige sektorer, men de har benyttet året til at konsolidere sig, hvilket måske også afspejler den usikkerhed, der er omkring de drøftelser vi ser politisk i øjeblikket, siger vicedirektør i LandboNord, Andreas H. Brandt.

Landbruget arbejder med ESG

En øget opmærksomhed på ESG-dagsordenen kan også ses i regnskabsanalysen. Der arbejdes målrettet på at optimere de produktionsmæssige resultater, og regnskabsanalysen viser, at samtidig med der ses forbedrede produktionsmæssige resultater, bruges der også færre ressourcer i form af foder og energi.

Erhvervet tager fortsat et stort socialt ansvar, og har i forbindelse med udfordringerne i Ukraine været i front med at fastholde og integrere ny arbejdskraft

– Ud over at gavne den økonomiske bundlinje på den enkelte bedrift, så betyder det også, at klimaaftrykket bliver mindre, hvilket betyder, at optimering af økonomi og klima går hånd i hånd. Ud fra regnskaberne er det mere svært at måle på de sociale parametre, men erhvervet tager fortsat et stort socialt ansvar, og har i forbindelse med udfordringerne i Ukraine været i front med at fastholde og integrere ny arbejdskraft, siger Claus Bech Jensen.

Prognose for det kommende år

På baggrund af den omfattende regnskabsanalyse af de mere end 250 regnskaber, kommer de fire rådgivningsvirksomheder med følgende prognose:

Den stigende inflation vil slå igennem på resultaterne for alle driftsgrene i det kommende år, men med forskellig vægt. De stigende energipriser vil primært påvirke husdyrproducenterne, mens planteavlerne primært vil opleve det på gødningspriserne. Det stigende renteniveau slår også igennem på tværs af driftsgrenene.

Mælkeproducenter:

Der forventes en øget produktion i 2023, men det giver ikke nødvendigvis en større indtjening, fordi kapacitetsomkostninger og renter stiger. På trods af det forventer vi, at konsolideringen bliver tilfredsstillende.

Griseproducenter:

I 2023 er griseproducenterne kommet skidt fra start med hensyn til afregningsprisen på slagtegrise. Eksportpriserne på smågrise har været stigende. Det gør, at slagtegriseproducenternes dækningsbidrag vil blive udfordret. Meget vil fortsat være ustabilt i 2023, hvilket også gør en prognose mere usikker, end hvad vi har oplevet tidligere.

Planteavlerne:

Mange avlere har allerede oplevet faldende priser på korn og raps, og det forventer vi også vil fortsætte i 2023. Flere vil opleve fortsat høje priser på gødning og energi, derfor må de også forvente en lavere indtjening i 2023.

Se tabellerne for hver driftsgren

Herunder kan du læse analysen for griseproducenter, mælkeproducenter og planteavlerne og se tallene fra hver driftsgren. Klik på billedet for at læse den enkelte artikel:

Store udsving for griseproducenterne:
Rekordindtjening hos mælkeproducenterne:
Planteavlerne fik et flot 2022:

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.