skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tilsagnsrunden 2021 Starter 1. Oktober

Tilsagnsrunden 2021 starter 1. oktober

Datoerne for hvornår det er muligt at tegne nye tilsagn, har over de sidste par år været meget svingende.

Derfor er vi glade for, allerede at kunne melde ud nu, at ansøgningen for nye tilsagn forventes at åbne 1. oktober i år. Det gælder både for økologisk arealtilskud (ØA), nedsat kvælstoftillæg, frugt og bær tillæg og Pleje af Græs og Naturarealer (PLG).

Fælles for begge tilskudsordninger er, at man skal have rådighed over arealerne 1/9-2021, da det er her tilsagnet gælder fra og de skal leve op til forpligtigelserne for den enkelte ordning fremadrettet.

Økologisk Arealtilskud:

Her skal du være opmærksom på, at arealerne skal leve op til Grundbetaling og det ikke er muligt at søge ØA på §3 arealer. Husk også at du som økolog er pligtig til at omlægge dine arealer, så snart du får rådighed over dem.

Pleje af græs og Naturarealer:

Allerede nu kan du godt begynde og vurdere om der er områder, der skal ind i en PLG-ordning. Enten fordi der ikke kan gentegnes et ØA-tilsagn pga. §3, eller der er områder du ikke har haft inde i din markplan før som støtteberettiget.

En god kombination med især nye PLG-arealer er Rydning/Hegningsordningen i Natura 2000 områderne. Den forventes, at åbne igen til efteråret, hvor det er muligt at søge til rydning og forberedelse til afgræsning (hegn, vand, strøm, fangfold). Den præcise dato kendes ikke endnu, men det kan for nogle være fordelagtigt at tænke det ind – især ved ”opstart” af naturplejen af et område.

Yderligere oplysninger kontakt Therese Bloksted

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV