skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tilsagnsrunden For Tillæg Til Økologisk Arealtilskud åbner 1. Juli

Tilsagnsrunden for tillæg til Økologisk Arealtilskud åbner 1. juli

Da vi står på kanten til den nye CAP-reform, og vi af den årsag ved, at Økologisk Arealtilskud overgår til 1-årig ”Bio-ordning”, vil det derfor ikke være muligt at gen-/nytegne tilsagn i 2022.

De skal fremadrettet søges i Fællesskemaet fra første gang i 2023.

Medmindre situationen er, hvor man skal søge om et kvælstof og/eller Frugt og Bær tillæg, på et igangværende tilsagn. Alle eksisterende tilsagn fortsætter uændret til de sidste udløber i 2025. Tegner man et tillæg til sit tilsagn i år, vil det være med de ”kendte” støttesatser:

  • Kvælstoftillæg: 500 kr./ha
  • Frugt/Bær tillæg: 4000 kr./ha

Ansøgningsperiode: 1. juli til 28. september

Hvad sker der med den økologiske støtte til næste år?

Det vil være et emne der vil blive berørt meget mere den kommende tid. Men når den nye reform træder i kraft pr. 1. januar 2023, vil det kræve at arealet er omlagt senest 1/1-2023, for at kunne søge støtte til økologisk drift i 2023. Det vil igen være muligt for eksisterende økologer at søge omlægningstilskud – støtte satserne forventes at blive:

  • Basistillæg: 870 kr./ha
  • Kvælstoftillæg: 650 kr./ha
  • Omlægningstillæg: 1600 kr./ha
  • Frugt/bær tillæg: 4000 kr./ha

Basisindkomststøtten i 2023 (grundbetaling), forventes at ligge på ca. 1900 kr./ha

Ønskes yderligere oplysninger kontakt økologi- og naturkonsulent Therese Bloksted

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV