skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tilskud Til Mindre Vådområder

Tilskud til mindre vådområder

Har du et vådt område i marken eller ønsket om ”egen sø” – så er der mulighed i 2023 for at få ca. 17.000 kr. for at anlægge en sø/vådområde. Det kræver dog et permanent vandspejl på mindst 600 m2, under normale vejrforhold. Dog kan man ikke bruge denne ordning til oprensning af eksisterende vandhuller. En sø øger herlighedsmæssige værdier på ejendommen og vil hurtigt give en anden og værdifuld natur.

 

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne, som tilskud til etablering af mindre vådområder. Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder, med permanent vandspejl på mindst 600 m2 under normale vejrforhold.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter forventet biologisk værdi. Den vurderes ud fra arealoplysningerne, antallet af ansøgninger i forhold til midler, og efter den geografiske fordeling af projekterne. Normalt vil projekter med høj biologisk værdi, blive prioriteret højere end nogle med lav biologisk værdi. Der er af den årsag ingen garanti for godkendelse, når man indsender en ansøgning.

I 2023 forventes et tilskud på 17.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter pr. ejendom, skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Tilskuddet er skattepligtigt og bliver indberettet til skattemyndigheden.

Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af vådområdet efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige, inden indsendelse af ansøgningsskemaet. Da kommunerne typisk har lang sagsbehandlingstid på landzonetilladelser, skal der søges hos kommunen i god tid, hvis man ønsker tilskud til en sø i 2023.  Det er nemlig et krav at klagefristen for tilladelsen, skal være overstået inden ansøgningsfristen 31. januar 2023. Der må ikke være indløbet klager i høringsperioden.

De forskellige krav og anbefalinger kan læses her, på Naturstyrelsens hjemmeside.

Er du interesseret i at bruge ordningen, kan VKST hjælpe med selve ansøgningen, og indhentning af de kommunale tilladelser.

Helt specifikt kan du kontakte Mikael Kirkhoff Samsøe på 21467458 eller mks@vkst.dk.

Mikael vil også kunne hjælpe med at målrette ansøgningen, så den oppebærer de bedst mulige biologiske værdier, så man står så godt i feltet som muligt.   

Natur og Økologikonsulent Therese Bloksted

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV