skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tjek Dine Marker For Tidsler Nu

Tjek dine marker for tidsler nu

Blomstrende tidsler (ofte agertidsler i enårige afgrøder) er nemme at spotte netop nu, med deres stikkende blade og deres lilla blomster. Derfor er det vigtigt at du tilser dine marker, så du opdager begyndende tidselkolonier, inden problemet vokser sig stort og går ud over dit udbytte. Måske er skaden allerede sket, i så fald kan tidslerne give ekstra fokus på områderne i ens mark, som man skal være opmærksom på. Er der tidsler, hjælper vi gerne med at lægge en strategi.

Tidslen har tilpasset sig agerbruget over mange 1000 år, ved enten at smide sine frø samtidig med kornets vækst og modning eller ved hjælp af lange rødder der går i dvale i oktober, alt efter arten. Herefter har pløjning, harvning og slåning ingen effekt før foråret. Du skal derfor i gang lige efter høst for at ramme tidslerne. Hovedstrategien er udsultning fremfor udtørring. Det gælder altså om at skade tidslen gentagne gange på de rigtige tidspunkter. Derudover er det vigtigt at give tidslerne konkurrence med kraftige afgrøder.

Bekæmpelse af tidslen foregår ved dobbeltpløjning, efterafgrøder, og mini-sommerbrak, som udnytter tidslens svage punkter.

Dobbeltpløjning

På marker med begyndende tidselproblemer anbefaler vi en ’dobbeltpløjning’ efterfuldt af en vårafgrøde:

  1. En pløjning lige efter høst
  2. Etablering af en tæt efterafgrøde
  3. En pløjning umiddelbart før etablering af vårsæd i foråret

Vælg gerne en konkurrencestærk vårsæd som havre eller vårtriticale. Har du ikke mulighed for at gøre noget lige efter høst (pga. af undersået efterafgrøde eller andet), har en veludført forårspløjning før vårsæd også god effekt mod tidslerne.

Mini-sommerbrak

Har du én mark, som har et massivt tidselproblem eller en mark med flere forskellige rodukrudtsarter som svinemælk, kvik og følfod, er minisommerbrak et effektivt middel.

  1. Høst afgrøden grøn
  2. Lav en række harvninger med fuld gennemskæring over sommeren
  3. Afslut med en god pløjning og en kraftig efterafgrøde

På den måde rammer du tidslen, når den er mest sårbar.

Til valget af efterafgrøder foreslår vi kornblomstrede arter som olieræddike eller gul sennep, da de konkurrerer effektivt både overjordisk og underjordisk, med tidslen. Efterafgrøden skal sås så tidligst som muligt, for at opnå den største effekt. En stor fordel ved efterafgrøderne ud over virkningen på tidslerne er, at man bevarer næringsstofferne i jorden til gavn for den efterfølgende afgrøde.

Bag valget af strategier til bekæmpelse af tidslen, ligger der to grundlæggende antagelser. 1) Gentagne afhugninger af tidsler henover vækstsæsonen (udført i en afgrødetype, der tåler en sådan behandling) vil kunne udsulte og svække tidslen i en sådan grad, at den i den efterfølgende sæson ikke vil være i stand til at konkurrere med en kornafgrøde. 2) Ved at indskyde en meget konkurrencestærk afgrøde i sædskiftet, vil man ligeledes kunne udsulte tidslerne og dermed opnå en tilsvarende effekt den efterfølgende vækstsæson.

 

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt Jens-Peter R. Paulsen

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV