Tjek dine marker for tidsler nu

2. juli 2021

De blomstrende tidsler er nemme at se i den modnende afgrøde. Derfor skal du til se dine marker nu, så du opdager begyndende tidselproblemer inden problemet vokser sig stort. Er der tidsler, hjælper vi gerne med at lægge en strategi.

Se årshjul over rodukrudtsbekæmpelsen i marken nederst i artiklen

Agertidslen går i dvale i oktober. Herefter har pløjning, harvning og slåning ingen effekt før foråret. Du skal derfor i gang lige efter høst for at ramme tidslerne. Tidsler har rødder ned i flere meters dybde. Derfor er hovedstrategien udsultning fremfor udtørring. Det gælder altså om at skade tidslen gentagne gange på de rigtige tidspunkter. Derudover er det vigtigt at give tidslerne konkurrence med kraftige afgrøder og efterafgrøder.

 Dobbeltpløjning

På marker med begyndende tidselproblemer anbefaler vi en ’dobbeltpløjning’ efterfuldt af en vårafgrøde:

  1. En pløjning lige efter høst
  2. Etablering af en tæt efterafgrøde
  3. En pløjning umiddelbart før etablering af vårsæd i foråret

Vælg gerne en konkurrencestærk vårsæd som havre eller triticale. Har du ikke mulighed for at gøre noget lige efter høst (pga. af undersået efterafgrøde eller andet), har en veludført forårspløjning før vårsæd også god effekt mod tidslerne.

20% kløvergræs i sædskiftet

Har du generelle problemer med tidsler på hele bedriften, så indfør 10-20% kløvergæs. Kløvergræsset skal slås af jævnligt for at sikre en god bekæmpelse af tidsler mm. Beregninger viser, at den manglende indtægt på kløvergræsmarkerne tjener sig selv ind via ukrudtssanering og nærringsstofopbygning i løbet af et par år ved det afgrødeprisniveau, som vi ligger på i dag.

Beregning af dækningsbidraget inkl. maskinudgifter (DBII) for sædskifte uden kløverbrak og med 25% kløverbrak på hhv. sand- og lerjord ved forskellige afgrødepris-niveauer. Kilde: Seges.

Mini-sommerbrak

Har du én mark, som har et massivt tidselproblem eller en mark med flere forskellige rodukrudtsarter som svinemælk, kvik og følfod, er minisommerbrak et effektivt middel.

  1. Høst afgrøden grøn
  2. Lav en række harvninger med fuld gennemskæring over sommeren
  3. Afslut med en god pløjning og en kraftig efterafgrøde

På den måde rammer du tidslen, når den er mest sårbar – ved 8-10 blade.

Yderligere oplysninger kontakt Ninna Rieper Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.