Tjek dit ”Trafiklyset” i Internet markkort

6. oktober 2023

Det er nu muligt at gå ind på Tast selv, og tjekke ”trafiklyset” i ens Internet Markkort. Trafiklyssystemet viser om du lever op til aktivitetskravet for at kunne få udbetalt grundbetaling til dine marker. Dine marker kan have farverne rød, gul og grøn. Hvis dine marker er grønne så lever du op til aktivitetskravet. Fristen for at leve op til aktivitetskravet er 25. oktober.

Aktivitetskravet gælder:

  • Arealer med 1-årige afgrøder – Her skal der dyrkes en 1-årig afgrøde
  • Græsarealer – Her skal arealet skal enten slås eller afgræsset mindst en gang
  • Slåningsbrak – Her skal arealet skal slås 1 gang

Hvis din mark er gul

Hvis din mark er gul, så betyder det at Landbrugsstyrelsen ikke har fastslået, endnu, om din mark lever op til aktivitetskravet. Aktivitetskravet kan derfor godt være opfyldt selvom dine marker er gule. I år er der mange græsmarker og brakmarker der er gule.

Årsagen til at de er gule kan være:

  • Der er en mindre forsinkelse på det, du ser i trafiklyssystemet. Landbrugsstyrelsen skal analysere data, inden du kan se dem i systemet. Det tager mellem 10 og 14 dage. Så hvis du har slået din mark for nylig, kan det være derfor, at marken stadig er gul
  • Landbrugsstyrelsen kan ud fra analyserne af satellitbilleder endnu ikke konstatere, om aktivitetskravet er overholdt
  • Du har endnu ikke slået eller afgræsset din græsmark. Sørg for at slå den eller få den afgræsset senest 25. oktober
  • Du har endnu ikke slået din slåningsbrakmark. Sørg for at slå den senest 25. oktober

Hvis din mark er gul efter 11. oktober

Hvis dine marker er gule efter 11. oktober, så har Landbrugsstyrelsen ikke kunne afgøre om du lever op til aktivitetskravet. Marken regnes for grønne og der udbetales fuld støtte. Der er derfor ingen grund til at ændre i ansøgningen, hvis dine marker er gule efter 11. oktober.

Hvis din mark er rød efter 11. oktober

Hvis dine marker bliver røde efter 11 oktober. Så betyder det at dine marker ikke lever op til aktivitetskravet. Dette udløser en høring, som du skal reagere på i Tast selv. Det er dit eget ansvar at informere din konsulent, om evt. høringsbreve i Tast selv. Du kan stadig nå at overholde aktivitetskravet eller ændre i dit fællesskema, da fristen for at leve op til aktivitetskravet er 25. oktober. Det kan gøres ved at afpudse eller afgræsse arealet. Dokumentation for dette skal sendes, som billeder, via Landbrugsstyrelsen app, som kan findes i Google Play eller App Store ved at søge på ”Landbrugsstyrelsens” og finde dette ikon:

Hvis man mener at aktivitetskravet er opfyldt på den givne mark, eller evt. kun på delarealer, skal dette indberettes på samme måde i appen.

Hvis man vælger at trække arealet ud af fællesskemaet, så skal dette også gøres inden den 25. oktober. 

En vejledning til Landbrugsstyrelsen app kan findes her.

Hvad hvis din brakmark er slået/afgræsset i forbindelse med tørken i maj og juni?

Generelt er reglen at slåningsbrak skal slås i perioden 1. august til 25. oktober. Hvis du har slået eller afgræsset arealet i forbindelse med force majeure i foråret, skal du kunne dokumentere denne aktivitet med billeder i forbindelse med høringen af den røde mark og at der har været tale om force majeure. Du skal også kunne dokumentere, at du har gjort, hvad du kunne for at afbøde konsekvenserne af tørken og at du ikke har kunnet skaffe foder til bedriftens egne dyr på anden vis end ved at benytte GLM 8 brakarealet. Mere information omforce majeure kan findes her.

Vær opmærksom på, at det er en fejl, at marker ansøgt med ordningen pleje af græs- og naturarealer vises i trafiklyset

I den nye landbrugsreform kan du overholde GB -aktivitetskravet på marker ansøgt med pleje af græs- og naturarealer, ved at leve op til plejekravet på PLG-ordningen. Det er derfor en fejl, at disse marker i 2023 bliver udstillet i trafiklyset.

Markerne, som er ansøgt med ordningen pleje af græs- og naturarealer, vil enten være grønne eller gule i trafiklyset. De vil ikke kunne blive farvet røde, og der vil ikke blive udsendt høringer om disse marker.

Skrevet af Økologikonsulent Jens-Peter R. Paulsen.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.