To besætninger skruer op for diegivning i farestier – resultatet imponerer

30. marts 2022

Griseproducenter har i samarbejde med griserådgiver Keld Sommer fra VKST ændret indsættelsesstrategi i farestalden for at få så mange diegivningsdage som muligt. Målet er at producere mere robuste grise, der bedre kan klare den zinkfri fravænning.

Keld Sommer fra VKST fortælle her i en artikel skrevet til Landbrugsavisen, hvordan han har arbejdet med de to besætninger:

Zinkfri fravænning er lige om hjørnet

Deadline for stop for brug af medicinsk zink kommer tættere og tættere på.

Faktisk er vi snart så langt, at de søer, som insemineres i uge 4, altså slut januar, får grise, der helt sikkert skal fravænnes uden at få medicinsk zink i fravænningsblandingen.

Der er heldigvis mange griseproducenter, der øver sig på at undvære zinken, og hele branchen bliver klogere og klogere på, hvad der skal til at sikre en god fravænning.

Alle er, vil jeg håbe, fuldstændig enige om, at for at det skal lykkedes, er det et ufravigeligt krav, at vi har robuste grise at fravænne. Det bliver i hvert fald svært at holde trivslen på små unge grise, der får voldsom diarré.

For at kunne præstere en høj tilvækst og et lavt foderforbrug kræver det en sund tarm, der ikke bliver ødelagt allerede inden grisen er blevet fire uger gammel.

Der er mange forhold at tænke på for at sikre en robust gris. Jeg vil koncentrere denne artikel om brugen af farestalden.

To besætninger ændrer strategi for indsættelse

Jeg arbejder med nogle kunder om ændring af deres indsættelsesstrategi i farestalden.

Vi ønsker at optimere indsættelsesstrategien, så vi får så mange diegivningsdage som muligt, uden at gå på kompromis med lovgivningen, øvrige produktionsresultater og søernes trivsel.

Begge besætninger ønsker at minimere virusspredning så meget som muligt. Fælles for disse besætninger er, at de praktiserer ret stram sektioneret drift, hvor alle grise i den samme faresektion bliver fravænnet når stalden skal tømmes.

Det er kun søerne, der flyttes imellem sektionerne, når der laves ammesøer, ingen grise.

Tidligere blev der fravænnet og sat i blød dag 1, vasket dag 2 og indsat søer dag 3 eller 4. Faringer startede i sektionen seks dage efter fravænning af forrige ugehold og de sidste faringer typisk 13-14 dage efter fravænning.

Nu bliver der fravænnet, vasket og indsat søer dag 1. Når søerne er sat ind, tilsættes der varme for at tørre stalden ud, og der sikres god ventilation. Stalden må være maksimalt 24-25 grader varm, når søerne er sat ind.

Søerne indsættes efter termin, og alle søer skal indsættes tre dage før forventet faring. Der indsættes kun søer i sektionen, der har termin på eller tre dage efter næste fravænningsdag.

Det er vigtigt, at lovgivningen overholdes, og gør man det, får man ikke faringer i drægtighedsstalden, for det ønsker vi absolut ikke.

Fravænningsdagen bliver en stor arbejdsbelastning og skal planlægges rigtig godt. Der skal kunne vaskes med to højtryksrensere samtidig og praktiseres forskudt arbejdstid, så det ikke er de samme, der fravænner og vasker, som sætter søer ind senere på dagen.

Når det hele er forberedt ordentligt, klarer man det, der før foregik over tre dage, på en lang dag.

Denne metode skal bruges til at opnå ældre grise ved fravænning uden at lave femugers fravænning og dermed skulle have et ekstra ugehold og en 6. faresektion.

Resultat: Fire diegivningsdage ekstra

Resultaterne er imponerende.

Vi har opnået fire diegivningsdage ekstra pr. diegivning i gennemsnit. Det betyder, at langt størstedelen af grisene er tre-fire dage ældre ved fravænning i forhold til tidligere. Det har givet over 1 kg ekstra fravænningsvægt pr. gris. De årlige diedage/faresti er rykket fra 260 dage til 288 dage.

Gevinsten af ovenstående metode kommer i stalde, hvor der praktiseres sektioneret drift.

Når soen og dens grise ikke kan flyttes til en anden faresektion, når sektionen står for tømning og vask, er faringstidspunktet i den enkelte faresti afgørende for, hvor mange diegivningsdage det fysisk er muligt at opnå.

Så robuste grise som muligt, er grise der er mindst 28 dage ved fravænning og har nået at æde foder i farestalden. Det er med til at sikre et godt fundament for fravænning uden medicinsk zink.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.