skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tørke Giver Likviditetsmangel

Tørke giver likviditetsmangel

Der opleves for tiden en meget katastrofal tørke på markerne, og afgrøderne har allerede lidt stor skade. Vi skal tilbage til 1992 for at kunne huske en tørke, der var lige så slem for landbruget. Andre vil huske 1992 for fodboldholdets europamesterskab. Nu skriver vi 2018, og verdensmesterskab i fodbold. Men der er ikke meget at juble over for landmændene.

Efter en kort fest i 2017 ser landbruget igen ud til at have problemer med indtjeningen. Vi har et stykke tid været bekendt med, at afregningspriserne for mælk, svinekød og minkskind nu ligger under fremstillingsprisen. Nu kigger vi ind i en situation med udsigt til en måske katastrofal høst. Tørken bliver en meget smertelig understregning af det uholdbare økonomiske fundament, som mange landmænd arbejder under.

Planteavl: Lave udbytter

For planteavlerne er der udsigt til meget lave udbytter, men til gengæld er priserne stigende. For bl.a. maltbyg og hvede kan der nu opnås priser på omkring 1,40 kr./kg. Halm bliver helt sikkert også en mangelvare, hvor det i år ikke bliver nødvendigt at snitte halmen i samme omfang som tidligere. Læg det hellere på lager.

Svin: Festen er slut

For svineproducenterne er festen slut igen. Den oprindelige prognose for 2018 (sept 17) skulle give mulighed for en pæn indtjening i år. Men med prognosen fra januar 2018 kommer indtjeningen under pres, da afregningsprisen er under denne. Noteringen i uge 24 halter stadig langt bagud prognosen.

Mælk: Katastrofal udvikling

For mælkeproducenterne har der i årets første 6 måneder kun været én retning på afregningsprisen, nemlig nedad. Der er tale om en katastrofal udvikling, da mange i forvejen står helt ude på kanten af den økonomiske afgrund efter en stribe kriseår, som har kostet på de økonomiske reserver. Mælkeprisen er nu nede på det laveste niveau siden sommeren 2009, da finanskrisen rasede på sit højeste.

Likviditetsmangel

Alt dette forventer vi, vil udløse likviditetsmangel kort tid efter sommeren. Det er derfor meget vigtigt, at man allerede nu tager aktivt stilling til størrelsen af den forventede likviditetsmangel

Det kan give god værdi at få revurderet sit budget 2018 og få indlagt nye tal for forudsætninger for høstudbytter, priser for mælk, svin og korn mv. Hermed vil man få et nyt revideret 2018-budget, som viser den nye forventning til likviditetsbehov for resten af 2018.

Med dette redskab i hånden som dokumentation vil det være nemmere at forhandle med sit pengeinstitut om yderligere likviditet til dækning af manglende indtjening. Det vil være meget klogt at få det udarbejdet i god tid, således bevillingen er på plads, når likviditeten slipper op.

Af økonomirådgiver Susanne Dannerhøj Hansen, VKST Økonomi

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV