Tørkeplan for landbruget

19. juni 2023

Der er i dag kommet en ny tørkeplan for landbruget. Det betyder blandt andet at du, hvis du mangler foder, har mulighed for at tage slæt på brakarealer tilmeldt GLM8. Du skal herefter i forbindelse med en kontrol af konditionaliteten påberåbe dig force majeure. Ind til videre er der altså ikke et skema man skal ansøge på. Får man kontrol på et areal der er slået, skal man have argumenterne på plads. Herunder er der listet nogle overordnede emner man kan tage fat på. Inden du tager slæt på dine brakarealer anvendt til GLM, skal du have gjort alt hvad du kan for at sikre foder til dine dyr.

I vurderingen af force majeure vil blandt andet indgå følgende elementer:

  • Hvilke foderafgrøder du har dyrket i år
  • Hvorvidt du har haft vandingstilladelse
  • Din mulighed for reelt at anvende den nødvendige mængde vand til dyrkning af dine foderafgrøder.
  • Om du har været nødsaget til at afgræsse eller tage slæt som følge af, at din foderleverandør ikke har kunnet levere den aftalte mængde foder/kvalitet af foder mv.

Et simpelt argument er at man ikke har noget foder lige nu til græssende dyr, eller at man allerede nu har taget hul på vinterfoderet.

Der er desuden kommet flere dispensationsmuligheder for arealet tilmeldt ordningen for pleje af græs- og naturarealer.

Du kan læse hele nyheden fra Landbrugsstyrelsen her:

Minister iværksætter tørkeplan for landbruget (fvm.dk)

Landbrugsstyrelsen har oprettet en hotline til rådgivning i denne kedelige situation. Vi opfordrer derfor til at man ringer til Landbrugsstyrelsen på tlf. 33958000 eller på e-mail: torke@lbst.dk inden du slår din brakmark. Sig følgende til Landbrugsstyrelsen: Jeg har en brakmark og jeg mangler foder. Hvad gør jeg?

Da muligheden for at anvende sin brakmark til foder ikke er en generel dispensation, tolker vi meddelelsen fra Landbrugsstyrelsen sådan, at muligheden for force majeure kun gælder bedrifter der har dyr som mangler foder. Man må derfor ikke høste på naboens brakmark, eller en planteavlers brakmark må ikke høstes og sælges.

Tørke, situationen lige nu

Det vi oplever lige nu er, at vintersæden stadig klarer sig rimelig på den lidt bedre jord, mens vi ser en del tørkepletter på de lettere jordtyper. Vinterrapsen ser pæn ud mange steder, men man må nok forvente at frøene bliver mindre end sædvanligt

Værre ser det ud for vårsæden. Især de sent såede marker vil der være en stor nedgang i udbyttet. Disse marker har busket sig meget dårligt pga. det varme vejr der var efter fremspiring. Hvis vi får regn inden for de nærmeste par uger, vil det selvfølgelig rette en del op på vårsæden, men det vil også resultere i en hel del grønskud, der så kommer til at drille til høst.

Ærter, hestebønner og lupin står i blomst. Ud over tørken slås vi nu med meget massive angreb af lus. Regn indenfor 10 dage vil til dels kunne rede høsten, men nogle marker vil givet vis være så tørre, at planterne smider de sidste blomster. Hvis man har en ærtemark, der ikke ser ud til at sætte nogle bælge, kan en høst til ensilage være en mulighed. Mælkeproducenterne høstede ikke fuldt udbytte i 1. slæt og 2. slæt mangler næsten helt. Grovfoderprotein vil derfor væren en mangel og her kan f.eks. ærtehelsæd være en mulighed.

Lupinerne klarer som forventet tørken bedst og ser ikke ud til at være særligt hårdt ramt af lus. Især de nye hvide lupiner ser lovende ud, men lupinerne skal jo også have vand på et tidspunkt.

Ligeledes skal man overveje om enkelte tørkeramte frømarker også skal høstes til grovfoder, her mens der stadig er grøn afgrøde og foderværdien er nogenlunde.

Kontrakter med grovvareselskaberne?

Hvis du allerede har indgået en aftale om at levere en bestemt mængde korn eller bælgsæd til grovvarefirmaerne, og du allerede nu kan se at det ikke bliver muligt pga. tørken, så er vores bedste råd, at du kontakter firmaet for at fortælle dem, at du ikke kommer til at levere den mængde der står i kontrakten. Ellers kan man risikere at skulle skaffe den manglede mængde et andet sted, og det kan blive meget dyrt. Problemet er at grovvareselskaberne allerede har afsat dit korn. Tag derfor en skarp vurdering af dine aftaler.

Lav allerede nu din egen tørkeplan

Vi opfordrer til at du får lavet et overblik over hvor meget halm og grovfoder du skal bruge allerede nu, og får hevet fat i dine samarbejdspartnere så du er sikker på at være dækket ind.

Når du har en status for hvor meget halm og grovfoder du mangler for at være dækket ind, kan du bedre tage nogle strategiske beslutninger allerede nu.

Har du nok halm eller har du en god mulighed for at forsyne dig med halm udefra? Så kan det være at nogle af kornarealerne skal tages som helsæd i stedet.

Har du brug for al den halm og kornafgrøder du kan skaffe? Så kan det være vi skal kigge ind i om det er muligt at etablere en efterafgrøde der kan tages et slæt på.

Hiv fat i din økologikonsulent – Vi hjælper dig gerne med at lægge en strategi for hvordan vi kan få fyldt lagrene op.

På Økologisk VKST vegne Carsten Hvelplund

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.