Trafiklyset – vi er nu i ugen hvor høringsbreve for røde marker udsendes

11. oktober 2022

Vær opmærksomme på om alle jeres marker farves grønne i ”trafiklyskortet”. Det vil nok primært være græsmarker der afgræsses (hvor der ikke er taget slæt), og marker med ”pleje af græs og naturarealer” (PLG), der stadig står som gule. Årsagen til det er, at satellitten har svært ved at måle på den type arealer, da forandringerne sker langsomt. Det har været en udfordring for Landbrugsstyrelsen tidligere, at satellitten var indstillet for følsomt. Det gjorde at der var mange PLG-arealer der blev røde i den sidste måling.

Er din mark gul efter 11. oktober, kan du regne den som grøn. Det vil også her især være græsmarker.

Bliver din mark rød efter 11. oktober, vil du modtage en høring i Tast Selv. Her bliver man bedt om at gå ud og tage billeder med Landbrugsstyrelsens App, og indsende dem via den. Man får her en mulighed for at afslå arealet, så det fremstår støtteberettiget senest 25. oktober.

Bemærk at det kun er Grundbetaling der måles på ved satellitkontrollen. Både Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs og naturarealer har et særskilt regelsæt.

Kontakt din økologikonsulent hvis du har spørgsmål

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)