skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Tre vigtige forhold til valg af efterårets hvedesorter

Der blev delt mange gode råd ud og fremvist spændende resultater, da VKST og Danish Agro inviterede til markvandring i forsøgsarealerne i Holeby.

Når der skal vælges hvedesort til efteråret, er der tre vigtige forhold, der vil gøre sig gældende for det efterfølgende udbytte af hveden. For det første skal der vælges mindst to sorter og gerne tre på store bedrifter for at sprede risikoen. For det andet, skal der vælges en sort, der har vist stabilt udbytte over flere år, og til sidst skal der vælges sort alt efter, om hveden skal bruges som foder, eller om der skal satses på en afregning som industrihvede.

Sådan lød en af konklusionerne, da VKST og Danish Agro afholdte markvandring for ca. 100 deltagende landmænd, der var mødt op i det solrige og lune aftenvejr i forsøgsmarkerne på Råhavegård.

Ud over Danish Agros gennemgang af deres vinterhvede med fodersorterne Torp, Kalmar og Elixer, blev rapsen, vårbyggen, demoparcellerne og parcellerne med vækstregulering og svampebekæmpelse gennemgået.

Vinterhvede: Timing er altafgørende

Et nyt forsøg med spraymaling i demoparcellerne med svampebekæmpelse har vist, at timing i vinterhveden er altafgørende.

I parcellerne er flere planter blevet sprøjtet med spraymaling, efter at der er behandlet med et svampemiddel. På den måde kan man se, hvor hurtigt planterne vokser, og hvor meget ubeskyttet bladmasse der er. Konsulenterne fra VKST kunne fortælle, at fanebladet på 24 timer er vokset med 1,5 cm. Så timing er af meget stor betydning. På grund af det varme vejr har intervallet skullet kortes ned fra tre uger til 10 dage.

Raps: Løsninger med Kerb er vigtige

I rapsen kunne det konstateres, at efterårets ukrudtsbehandlinger havde virket godt på kamille og græsukrudt. Det blev også konstateret, at løsninger med Kerb er vigtig som resistensbryder i græsukrudtsbehandlingen, specielt hvad angår bekæmpelsen af rævehale.

I vinterrapsen var konklusionen, at rettidig såning er et must, hvis der skal høstes topudbytte, ligesom sortsvalget er også vigtigt for udbyttet af rapsen.

Nyt og lovende svampemiddel til raps

I Parcellerne med vækstregulering og svampebekæmpelse blev et nyt, lovende svampebekæmpelsesmiddel præsenteret. Midlet Pictor Active har vist rigtig gode resultater i Landsforsøgene, og det bliver spændende, om det også gælder i denne sæson.

I VKSTs demoparceller i hvede kunne det også konstateres, at tilsætning af flydende gødning til både ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler medfører en større effekt af midlerne. Det betyder, at man kan opnå en bedre effekt med samme indsats.

Vårbyg: Tilsætning af additiver

I vårbyg blev effekten af tilsætning af additiver til Roundup i nogle af VKST’s demoer fremlagt. I egne med kalkholdigt vand er det meget vigtigt at tilsætte et forsurende additiv. På markvandringen var det meget tydeligt at se effekten af additiver, og især Roundup har virket betydeligt bedre, hvor der er anvendt additiver.

VKST har også parceller, hvor effekten af anvendelse i vårbyg demonstreres. I et tørt år som i år er konsulenterne dog meget forsigtige med at anbefale vækstreguleringsmidler i vårbyg, da anvendelse kan skade afgrøder, der er tørkestressede. Der var heldigvis ikke synlige tegn på, at planterne havde taget skade af behandlingerne.

VKST har for ganske nyligt behandlet fire parceller med vækstregulering i doser fra 0,45 l Cerone pr. ha til 0,1 l Cerone pr. ha for at se, om afgrøderne tager skade af behandlingen med et ekstremt vejrlig.

Maskingennemgang

Som afslutning på markvandring blev der i laden fremvist en Claas-traktor og en Bednar-harve, som Røstofte gennemgik egenskaberne på, mens Danish Agro serverede pølser, øl, vand og kaffe.

Markvandringen på Råhavegård var den første ud af tre markvandringer på forsøgsgården. Den 12. juni blev der afholdt markvandring i roemarkerne og den 18. juni afholdte VKST og DLG markvandring med gennemgang af deres resultater.

Billeder fra markvandringen:

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV