Turbulent økologisk kornmarked

24. marts 2022

Ukraine er Europas største producent af økologisk korn og efter Ruslands invasion af landet, er det økologiske kornmarked panisk og nervøst. Det har fået priserne på høst 2021 til at stige og vi hører om meget høje priser fra de få, som stadig havde korn liggende på lager. Ligeledes er der prisstigninger på en række afgrøder for ny høst 2022.

Gammel høst, 2021

Prisstigninger på gammel høst har været voldsomme pga. krigen i Ukraine. Det forlyder dog, at de er ved at nå toppen, da der er grænser for, hvor meget husdyrproducenterne kan betale for foder. Derudover er det meste korn ved at være købt op. Løber Europa helt tør for økologisk korn, vil der blive erklæret undtagelsestilstand og givet dispensation til at bruge konventionelt korn til økologiske dyr. Det vil få priserne til at falde til konventionel pris på gammel høst. Vi får varierende meldinger, om hvorvidt grovvarerne er ved at løbe tør, eller om de kan holde til ny høst. Det er derfor meget svært at forudsige, om dette bliver en realitet.

Ny høst, 2022

Markedet er stadig ved at finde sine ben efter de voldsomme begivenheder i Ukraine. Der er derfor ikke mange handler lige nu – Alle ser tiden an. Det forventes ikke, at der kommer meget korn fra Rusland og Ukraine til ny høst. Derfor ses der også prisstigninger på de fleste afgrøder siden sidste opdatering i uge 3.

Flere af priserne på ny høst i tabellerne nedenfor er i intervaller, da markedet er så usikkert lige nu. Det er derfor også svært at forudsige, om der vil komme yderligere prisstigninger. En ting er dog sikkert; priserne ligger lige nu på et meget højt niveau så lang tid før høst. Med den meget usikre situation, vil vores anbefaling være at få sikret priser på en stor del af høsten 2022 allerede nu.

Priserne på alle foderafgrøder er steget siden vores sidste markedsopdatering i uge 3. Især bælgsæden har taget et gevaldigt prishop. Hestebønne og ært er steget fra hhv. 380 kr./hkg og 360 kr./hkg til 450 kr./hkg. Lupin er gået fra 434 kr./hkg til 500 kr./hkg (vær opmærksom på, at dette er højest opnåelige priser og kan variere meget). Det forlyder, at den høje efterspørgsel på bælgsæd vil fortsætte fremadrettet. Det skyldes både at Kina bruger deres soja til hjemmemarkedet, de høje fragtpriser og sanktionerne mod Rusland.

Der er ikke sket helt lige så meget med priserne på konsumkorn. Det skyldes nok mest at disse ikke er faldet helt på plads endnu hos flere aftagere – Så her skal du måske lige vente lidt, før du får lagt priser fast på ny høst. Til gengæld er raps steget med ca. 100 kr./hkg og glutenfri havre med ca. 25 kr./hkg.

Priserne er højest opnåelige priser blandt forskellige potentielle købere. Vi opfordrer altid til, at du kontakter flere købere og altid får oplyst priser på de forskellige fradrag og gebyrer.

Handel mellem planteavler og kvægbruger

Både husdyrproducenter og planteavlere står overfor flere kommende og eksisterende krav.
Det gælder blandt andet de nye sædskiftekrav for økologer der trådte i kraft 1.januar 2022, med krav 50% kulstoflagrene afgrøder og 20% bælgplanter i sædskiftet, derudover kommer der krav om 50% økologisk strøhalm på økologiske kvægbedrifter jf. brancheanbefalingskravene, der træder i kraft 1. januar 2023.

Man kunne med fordel for begge parter lave en kombineret samarbejdsaftale. Planteavleren kan f.eks. have kvægbrugerens kløvergræs i sit sædskifte (mht. opfyldelsen af de nye sædskiftekrav, samt forfrugtsværdien og jordsundhedsperspektivet) og levere halm og afgrøder til kvægbrugeren. Hvor kvægbrugeren til gengæld kan levere noget gødning til planteavleren.
Hermed sikrer vi bedre forsyningen af vores danske økologiske husdyrproducenter i en usikker situation og et dyrt marked og samtidig gør det udfordringen med at leve op til sædskiftekravene på planteavlsbedrifter mindre.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.