Typen af PLG-tilsagn har betydning for hvordan de skal passes

2. juni 2022

Har du valgt kontrolformen ”Fast Græsningstryk”, er det nu at det korrekte antal af dyr skal gå derude. Derimod kan man tage det lidt mere roligt, hvis kontrolformen er ”synligt afgræsset”. Men alligevel er det fornuftigt allerede nu, at vurderer plejen på ens arealer.  


Fast Græsningstryk
 

Der er flere der med succes som bruger kontrolformen ”Fast Græsningstryk”, hvor der skal være et bestemt antal dyr pr. ha. Reglen siger at der skal gå 0,3 storkreatur (SK) pr. ha. Den regel er lavet om fra sidste år, hvor det hed 1,2 SK. Fast Græsningstryk søges som udgangspunkt uden Grundbetaling (GB), men har man art. 32 på arealet, vil det være muligt at søge det med GB. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alt det græsningsegnede areal bliver taget med i udregning af antal dyr. Dvs. – ikke kun areal med tilsagn på. Tætte skove, remisser, mose, sumpede områder og faste køreveje uden plantedække, regnes eksempelvis ikke som græsningsegnet areal.

Men en skov der er tilgroet med ørnebregne, vil under reglerne for ”Pleje af græs og naturarealer” blive regnet for værende græsningsegnet. Derfor er det vigtigt, at selvom en skov normalt ikke skal regnes med i det græsningsegnede areal – skal man gøre det ved tilgroning af ørnebregne. Vel vidende at ørnebregne bestemt ikke er noget køerne bryder sig om.

Det er fordelagtigt at have en mindre buffer af antal dyr, så man er sikret der korrekte antal, hvis et dyr pludselig skal tages hjem eller dør.

Tabel: Beregning af antal storkreaturer

Ansøgning om færre antal dyr

Det har tidligere været relativt nemt at få en nedsættelse fra 1,2 SK helt ned til 0,3 SK. Men efter græsningstrykket fast er blevet 0,3 SK/ha, er det blevet sværere at få dispensationen. Da en ansøgning skal være LBST i hænde inden ændringsfristen, er det derfor den kommende græsningssæson i 2023, det er aktuelt at have fokus på.

Der skal være gode faglige argumenter for at få en dispensation, hvilket kommunen skal give udtalelse på. Det er derfor ikke et redskab til at undgå at lukke så mange dyr ud. Der findes mange arealer der har godt af at blive afgræsset med et væsentlig hårdere græsningstryk – i særdeleshed kun hvor der sommergræsses.

Helårsgræsning

På de arealer der afgræsses hele året, er det en stor fordel at blive kontrolleret under Fast Græsningstryk. Det giver en stor fleksibilitet, og efterlader foder til om vinteren. Er områderne meget sårbare er der god logik i at få græsningstrykket helt ned til 0,1-0,2 SK.

Tilsagn med afgræsning – med/uden Grundbetaling (GB)

Har du et tilsagn hvor forpligtelsen er afgræsning, skal der være dyr på arealet i perioden 1. juni til 15. september, hvert år. Dyrene behøver ikke og gå på arealet hele tiden, men hovedvægten af plejen skal være afgræsning. Det er tilladt at supplere med et slæt, også selvom man gør det før dyrene kommer ud. Så længe det først sker efter 20. juni.

  • Har man et tilsagn med GB, skal arealet 15. september være under 40 cm. på 50 % af arealet og bære tydeligt præg af afgræsning. Hvis der på arealet er områder på op til 500 m2, der ikke er blevet plejet, accepteres det så længe områderne til sammen ikke udgør mere end 10 % af arealet.

PLG-tilsagn og GB kører kontrolmæssigt adskilt fra hinanden. Derfor er kontroldatoen for

PLG 15. september og for GB 25. oktober, hvor arealet som ved tilsagn skal være under 40 cm. på

50 % af arealet. Men her er der kun tilladt at have områder der ikke er afgræsset, på op til 100 m2.

  • Søger man uden GB, skal arealet 15. september være tydelig afgræsset på 50 % af arealet. Her er der ikke et højdekrav

Tilsagn med slæt

Her er det eneste krav, at der skal tages min. ét slæt efter 20. juni og frem til 15. september hvert år. Det er her tilladt at supplere med afgræsning, men det kan ikke erstatte, at tage slæt.

Afpudsning

Det er tilladt at afpudse områder, hvor dyrene ikke afgræsser godt nok, men det er vigtigt at man skelner imellem afpudsning af mindre områder eller afpudsning af hele marken. Det sidstnævnte er ikke tilladt, og vil give en sanktion ved en kontrol.

Kontrol

Det sker stadig, at der forveksles mellem slæt og afpudsning, eller at man kan erstatte afgræsning med et slæt. Det er en del år siden, at det kunne lade sig gøre, men vaner har det med at hænge ved.

 

Yderligere oplysninger kontakt natur og- økologikonsulent  Therese Bloksted

 

 

 

 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.