skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Udfordringer I økologien: Overproduktion Af Foderkorn Og Krævende Afgrøder

Udfordringer i økologien: Overproduktion af foderkorn og krævende afgrøder

Det økologiske marked er i øjeblikket udfordret af en overproduktion af foderkorn. Den økologiske husdyrproduktion er samlet set stagneret siden 2018, mens den økologiske planteavl er vokset frem til og med 2019.

Det betyder, at der nu produceres ca. 50.000 ton økologisk foderkorn mere, end vi kan bruge i Danmark. Særligt er der en overproduktion af økologisk foderrug, -havre og -byg. Der er dog stadig behov for import af forholdsvis store mængder økologisk foderhvede samt foderprotein i form af økologiske sojakager.

Dyrkning af mere krævende afgrøder

For at få en god økonomi, er de økologiske planteavlere derfor nødt til at skærpe håndværket og bevæge sig ud i dyrkning af nogle af de mere krævende og udfordrende afgrøder.

I nedenstående figur ses DBII i forskellige økologiske afgrøder med de opnåede priser i 2020 samt vores bud på forventeligt DBII med skønnede 2021-priser.

I Økologisk VKST anbefaler vi til kommende sæson dyrkning af: Sukkerroer, vinterraps, frøavl, hestebønner, lupiner, ærter, brødhvede, glutenfri grynhavre, foderhvede samt grynhavre i prioriteret rækkefølge. De nævnte afgrøder er ikke for alle, men de fleste kan indpasse én eller flere af afgrøderne i markplan 2021.

DBII for økologiske afgrøder med opnåede priser i 2020 og forventede priser for 2021. Afgrøderne er sorteret efter forventet DBII i 2021.

Økologer udfordret på faglighed og håndværk

Fremover vil økonomien i højere grad afhænge af, at hveden holder proteinindholdet, at ukrudtsstrategien i sukkerroerne lykkes, eller at frøgræsset kan prioriteres gødningsmæssigt.

Dyrkning af økologiske afgrøder med en højere risiko for at mislykkes, udfordrer de økologiske planteavlere på faglighed og håndværk.

Vi ser også ind i en tid, som vil stille større krav til den økologiske landmands afsætningsstrategi, da vi forventer, at priserne på økologisk foderkorn vil være helt ned til konventionelt niveau for visse afgrøder til kommende høst. Rette afgrøder og rette priser kræver, at man som landmand aktivt følger med i udviklingen på det økologiske marked og undersøger forskellige afsætningsmuligheder.

Kontakt en økologikonsulent, hvis du har spørgsmål.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV