Ukrudtet kommer med regnen og varmen

20. maj 2021

Regnen og varmen er kommet samtidig. Det har fået både vårsæden og ukrudtet til at spire. Der er derfor lige nu imellem bygerne et vindue for bekæmpelse af ukrudtet – MEN vurdér altid om du rammer afgrøden lige så meget eller mere end ukrudtet.

Flere steder er jorden for våd til strigling og radrensning – Og andre steder kan det godt lade sig gøre. Når jorden er våd rammer du ikke ukrudtet og du skader afgrøden ved bl.a. tildækning. Vurdér derfor, hvad der er muligt hos dig. Nedenfor kan du læse vores anbefalinger, hvis du beslutter dig for at køre ud og strigle eller radrense nu.

Generelt rammer du ukrudtet bedst lige inden det spirer frem. Du får den næstbedste effekt når det står med kimblade og meget ringe effekt, når ukrudtet først har fået løvblade. Det handler som altid om timing.

Inden du kører, skal du sikre dig, at der er noget at køre efter. Havre er en konkurrencedygtig art og her er der som regel ikke behov for ukrudtsstrigling eller radrensning. Er der et lavt ukrudtstryk i marken og er afgrøden et godt stykke foran, behøver du heller ikke at køre. Brug dine kræfter der hvor der er meget ukrudt og på dine konkurrencesvage afgrøder som bælgsæd, hvede og til dels byg.

Spirende ukrudt, som kommer frem, når der rodes i jorden. Det er her, ukrudtet er allermest sårbart overfor striglen eller radrenseren.

Ukrudtsstrigling i spirende vårsæd

Er ukrudtet på kimbladsstadie eller som hvide trevler i jorden, så har striglingen en bekæmpende effekt på op til 90% af det spirende ukrudt.

Korn kan godt tåle strigling ved fremspiring i 2 cm dybde, hvis det gøres med forsigtighed. Når kornet har ét fuldtudviklet blad, tåler det ikke tildækning og her skal du holde dig væk. Når kornet har fået to blade, kan du igen strigle og her lidt mere aggressivt.

Spirende vårbyg. Her kan det godt tåle en forsigtig strigling i 2 cm dybde.

Ærter og hestebønner kan, når de er 4 cm høje og har to eller flere blade, tåle strigling i ned til 3 cm dybde. De tåler overraskende meget, når de først har fået lidt størrelse.

Radrensning

Ved en stor bestand af aggressive ukrudtsarter i din mark, kan radrensning give gode resultater. Her tænker jeg især på ukrudtsarter som agerkål, hanekro, burresnerre, kamille, pileurter, kornblomst og græsser (ikke kvik). Effekten på ukrudtet er størst på kimbladstadiet.

Den 1. radrensning i korn bør derfor ske så snart rækkerne er synlige og kornet har 2 blade. Kør i 2 cm dybde og pas på med at tildække kornet. Et jævnt såbed uden for mange knolde og sten øger kapaciteten af radrensningen. 2. radrensning kan du køre i 3 cm dybde og hyp gerne ca. 5 cm jord ind i rækkerne.

Radrensning i bælgsæd gøres 1. gang, når afgrøden har 2-4 blade. Her skal du skubbe lidt jord ind i mellem rækkerne uden at tildække afgrøden. 2. radrensning er typisk 10 dage efter første. Sidste rådrensning laver du i ærter, når fangtrådene lige netop når hinanden imellem rækkerne og i hestebønner når toppen når rammen på radrenseren.

Vintersæden er ved at lukke af nu, så det er ved at være for sent at radrense i her. Gøres typisk først i april, hvis det er nødvendigt.

Vinterrug sået på dobbelt række-afstand. Radrensning til højre og ingen radrensning til venstre (foto: Darran Andrew Thomsen, VKST).

Yderligere oplysninger kontakt Ninna Rieber Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)