Ukrudtet sladrer om din jord

7. juni 2024

Af økologikonsulent: Ninna Boesen

Ukrudtssammensætningen på din mark, kan give dig et praj om jordens tilstand, og hvad du kan gøre for at forbedre den.

Når ukrudtet spirer på din nysået mark, er det fordi spiredvalen brydes. Det sker når bestemte forhold er opfyldt. Ved at forstå hvilke forhold der skal være til stede for at netop det ukrudt, som du bøvler med spirer – kan du forstå tilstanden af din jord.

Bioindikatorplanter

Botaniker og landmand Gerard Ducerf har arbejdet med dette emne i over 30 år. Han har udgivet en encyklopædi om ’bioindikatorplanter’, som kan bruges til at forstå jordens tilstand gennem ukrudtsfaunaen. Tabellerne i denne artikel er et udpluk af de vigtigste ukrudtsarter i Danmark, hvad de er tegn på samt løsningsforslag. De er delt op i typer af jord, som de forskellige ukrudtsarter typisk gror på.

Ukrudtets gode egenskaber

Ja, ukrudt kan have gode egenskaber. Ofte kan du finde dyrkede arter i samme familie eller slægt med nogle af de samme egenskaber. Disse kan dyrkes som f.eks. en efterafgrøde, og du vil få nogenlunde samme virkning.

Ændringer tager tid

Det tager lang tid at ændre på jordens tilstand. Du skal derfor fastholde tiltagene (f.eks. tilførsel af kompost eller brug af bestemte arter som efterafgrøde) over mange år, indtil du ser en ændring i ukrudtsfloraen.

Kalkrige jorde

Agerkål i en sensået havremark d. 30. maj 2024. Agerkålen er et frøukrudt, som fremmes af vårsæd. Veksling mellem vårsæd og vintersæd i sædskiftet kan derfor holde den i ave. En effektiv blindstrigling kan tage op mod 80-90%. Marken på billedet er ikke blindstriglet. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
AgerkålPionerplante på kalkrige jorde.Risiko for magnesium-mangel.Efterafgrøde med planter fra korsblomstfamilien (eks. olieræddike, gul sennep og oliedodder).Gennemtrænger jorden i dybden.

Vandlidende, kompakte og mikrobielt forarmet jorde

Padderokken ser vi ikke så tit, men er den først på et areal, kan den være ret massiv. Billede Ninna Boesen

Til højre på billedet står der flere kolonier af følfod ud over marken. Følfod er et rodukrudt, som er meget svær at komme af med, når først den er der. Målrettet udsultningsstrategi i flere år er eneste løsning. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
AgerpadderokVandlidende jord.Kompakt jord. Evt. kalkmangel.Dræning eller dybdeløsning af jorden. Dyrk afgrøder med dybe rødder som korsblomst-familien. Evt. kalkning.Bringer liv i død, iltfri jord.
FølfodVandlidende jord.Vandlidende jord. Jord med manglende mikroliv.Tjek om dræn virker. Sørg for grønt plante-dække året rundt.Bringer liv i død, iltfri jord. God insektplante.

Kompakt, iltfattig og næringsrig jord med uomsat organisk gødning

Tidslen er et meget udbredt rodukrudt på lerjorden. Den ses meget tydeligt i markerne, når den blomstrer i juni. Pløjning lige efter høst efterfulgt af en kraftig efterafgrøde og forårspløjning forud for en vårsæd er en velafprøvet og effektiv strategi imod tidsler.

Kvik er også et rodukrudt og ses mest på mere sandede jorde. Kvik laver lange udløbere, som helst skal op oven på jorden og udtørre for en effektiv bekæmpelse. Derfor er gentagne harvninger i tørt og blæsende vejr effektivt. Billede: Ninna Boesen.

Kamille er et frøukrudt, som både spirer i efteråret og i foråret. Sædskifte er derfor ikke et effektivt middel mod kamille. Radrensning kan have en god effekt, hvis du har store problemer med kamille. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
AgertidselHøjt kvælstof-indhold og uomsat organisk gødning i jorden.Tegn på delvis iltfrit miljø og uomsat materiale med højt kvælstofindhold, som ligger dybt i jorden (evt. via pløjning).Grønt plantedække året rundt for at få gang i omsætningen. Evt. løsning i kompakte horisonter, så der kommer ilt til omsætningen.Horisontale rødder i 30 cm’s dybde. Henter næring, som er blevet udvasket til dybere jordlag.
Kvikgræs (senegræs)Pionerplante på kompakt, iltfattig og bar jord.Dårlig jord-struktur efter overbearbejdning af jorden.Genetablér mikrolivet (svampe) med grønt plantedække – især græs og rug. Jordløsning i pakkede horisonter. Overvej om du kan skrue ned for den intensive jordbearbejdning.Fodrer svampene i jorden med sukkerstoffer. Løsner jorden. Frigør kalk i jorden.
Lugtløs kamilleFast, pakket jord.For lidt jordliv og højt kvælstofindholdGrønt plantedække året rundt og jordløsning.Frigør kalk og svovl. Fremmer den biologiske aktivitet i jorden.

Meget næringsrig jord, for lidt calcium og for meget kalium

Fuglegræs i en dårlig etableret vinterraps i det tidlige forår 2024. Såning af rapsen på 50 cm og radrensning ville tage meget af fuglegræssen på denne mark. Fuglegræs er ikke en af de mest aggressive ukrudtsarter og rapsen vil hurtigt vokse over den. Veletablerede afgrøder er et godt middel i mod fuglegræs. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
BurresnerreMeget næringsrig jord.For lidt calcium og for meget kalium.Spred velomsat kompost på marken – med måde.God til at holde på kvælstoffet og undgå udvaskning.
Fuglegræs HønsetarmBar jord.For lidt calcium og for meget kalium.Spred velomsat kompost på marken – med måde.God til at dække jorden af og holde på kvælstoffet.

Død jord/mikrobielt forarmet jord

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
GråbynkePionerplante på mikrobielt forarmet jord.Manglende mikroliv.Grønt plantedække året rundt. Tilførsel af god kompost og evt. kompost-the.God til at fodre mikrolivet.

Overbearbejdet og meget næringsrig jord

Kortstråle ses typisk i grøntsagssædskifter, hvor jorden er løs og der tilføres meget gødning. Billede: Ninna Boesen.  

Mælder er et frøukrudt, som spirer sent og godt kan lide varme og tørre forhold. Derfor ser vi dem også typisk i sukkerroer, som på billedet, eller i meget tørre og varme år, som f.eks. i 2023. Når den først er veletableret, er den svær at gøre noget ved. Den skal tages med radrensning i kimpladsstadiet. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
KortstråleBar jord.Meget løs og næringsrig jord – meget P og K. Dårligt mirkoliv.Prøv at reducere jordbearbejdning. Undgå at gøde for meget. Brug kompost og sørg for grønt plantedækkeDækker hurtigt jorden. Sekun-dære indholds-stoffer – gavner mikrolivet.
Hvidmelet gåsefod (mælde)Næringsrig og overkultiveret jord, hvor der mangler svampe.Uomsat gødning i jorden. Manglende bio-logisk aktivitetBrug velomsat kompost i moderate mængder. Reducer jordbearbejdning hvor muligt. Øg mængden af grønt plantedække.Producerer mange rodeksudater og fremmer derfor livet i jorden. Frigør kalk og kalium.

Kalkfattig jord med dårlig struktur

På billedet ses små pileurtsplanter, som spirer frem i ærtemarken. Var der ikke sået udlæg i marken, kunne de på dette stadie tages med en strigling. Billede: Ninna Boesen.

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
PileurtPå kalkfattige jorde.Manglende kulstof i jorden. Dårlig struktur. Indikerer calciummangel.Kalkning. Brug boghvede i efterafgrødeblanding.Gør silicium tilgængelig.

Dødbidt græsmark med kompakt jord

UkrudtsartVoksestedSymptom påLøsningPositive egenskaber
Skræppe (syre)Vokser i græsmarker, hvor græsset holdes konstant lavt af græssende dyr og jorden trampes hård.Ofte tegn på pakket jord med iltmangel og nedsat biologisk aktivitet.Løsen jorden med en græsmarkslufter og/eller grubning. Giv græsset pauser, så det når at blive højt i perioder. Undgå dødbidning.Fodrer mikrolivet i jorden. Stimulerer svampe med rodeksudater. Frigiver hårdt bundet calcium og fosfor ved udskillelse af syrer.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.