skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Vårafgrøder – Sådan Starter Du Marken Godt Op

Vårafgrøder – Sådan starter du marken godt op

Vårafgrøder har en kort vækstsæson, og derfor er en god start i marken afgørende for succes. Planteavlskonsulent i VKST Søren Holmgren giver her tre gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med marken med vårafgrøder:

1.Såbed

Spiring kræver luft, varme og vand. Frøet skal ligge på en fast bund af fugtig jord, med løs jord over sig. De største jordaggregater skal ligge øverst, for at mindske risikoen for tilslemning og dermed sikre luftskifte i jorden. Rotorsmuldrer eller knasttromler sorterer i jordagregaterne, så de største lægges øverst.

For at sikre frøet luft og vand, harves op i sådybde – ikke dybere.

Tromling efter såning kan trække lidt fugtighed op til frøet, men kompenserer ikke for udtørring.

2.Såning

Frøet skal placeres ensartet på den fugtige jordbund, hvis der er harvet for dybt op, må du hellere så lidt for dybt, end lægge frøet i tør jord, da du ellers risikerer en mangelfuld og uensartet fremspiring.

3.Næringsstoffer og vækst

Når frøet har opbrugt sin madpakke, er det vigtigt, at roden kan overtage næringsstofforsyningen. Derfor anbefaler vi, at du så vidt muligt placerer en del af gødningen i forbindelse med såning.

Kvælstof er naturligvis vigtigt (bortset fra bælgplanter), men derudover vil det ofte være en fordel at placere lidt fosfor. Fosfor er ikke mobilt i jorden, og samtidig er tilgængelig fosfor afgørende for plantens rodvækst. Hvis du placerer en surtvirkende gødning som f.eks. DAP (diammoniumfosfat) eller svovlsur-ammoniak, vil det samtidig øge tilgængeligheden af mangan fra jordpuljen, hvilket især er en fordel på lette jorde og/eller jorde med høje reaktionstal.

Såskæret skal placere frøet på en fast fugtig bund (her er det et dobbelt skiveskær med efterfølgende trykrulle som styrer dybden)

Rotorsmuldrer sorterer jordaggregaterne så de største kommer øverst, hvilket modvirker skorpedannelse

Du er mere end velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent eller planteavlskonsulent Søren Holmgren på telefon 5115 0887 eller mail sho@vkst.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer godt i gang med dine vårafgrøder.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV