Vårsædssorter til dyrkning af helsæd

13. januar 2021

Dyrkning af helsæd bør planlægges så du kombinerer byg og ærter i forhold til dit foderbehov og med bedst mulighed for højt udbytte og kvalitet. Læs her hvordan sorterne egner sig til helsædsdyrkning, samt etablering af udlæg.

Korn- eller ærtedomineret helsæd?

Andelen af hhv. korn og ærter der sås ud i helsædsmarken, bør besluttes på baggrund af hvad du har brug for i din foderplan. Ønskes en stor andel korn bør udsædsmængden være 120 kg byg/ha og 80 kg ærter/ha. En stor kornandel kan være forbundet med mindre usikkerhed, da kornet er mindre tørkefølsomt end ærter er. Ønskes en stor andel ærter bør udsædsmængden være 50 kg byg/ha og 150 kg ærter/ha. Med denne blanding bør man være opmærksom på at hvis der kommer en tørkeperiode, kan ærterne risikere at forsvinde helt.

Valg af vårbygsort til helsæd

Af vores vårsædsarter egner byg sig absolut bedst til dyrkning af helsæd. Her er potentiale for den højeste fordøjelighed og energiindhold, sammenlignet med f.eks. havre. Vårbyg er samtidig god til at lave udlæg i, der er dog variation sorterne imellem. Strålængden har betydning for fordøjeligheden, da et længere strå vil påvirke fordøjeligheden negativt. En sort med et langt strå, vil kunne risikere at skygge for udlægget og dermed skade det.
Flair har en opret vækst og en mindre kraftig buskning, hvilket gør den god til etablering af udlæg. Den har været afprøvet i 10 år og har faldende udbytte i landsforsøgene.
Feedway har et stabilt højt udbytte og høj foderværdi, men er ikke afprøvet mere end 2 år. Potentiel afløser til sorten flair. Evergreen er en meget afprøvet sort med stabilt udbytte og en høj fordøjelighed. Den har en kraftig buskning og kan risikere at udkonkurrere udlægget. Hvis der etableres udlæg i evergreen (eller andre sorter der har en kraftig buskning) skal man være opmærksom på at hvis udlægget er dårligt udviklet ved høst, kan det risikere at forsvinde når hovedafgrøden fjernes pga. kraftig sol og varme.

Valg af ærtesort til helsæd

Ærtesorter der egner sig godt til dyrkning af byg/ært helsæd skal gerne have en god højde, så ærterne kan følge med byggen og dermed ikke bliver udkonkurreret. Ærter i renbestand egner sig rigtig godt til udlæg af kløvergræs og lucerne, da ærterne ikke er kvælstof krævende og heller ikke skygger for udlægget. Der kan laves en helsæd af god kvalitet, da fordøjeligheden af ærter falder meget langsomt med væksten.
Mythic og Ingrid er begge høje sorter der egner sig godt i samdyrkning med vårbyg, og i renbestand. Javlo er en lavere sort, hvilket ikke gør den egnet til samdyrkning med vårbyg, da den bliver udkonkurreret. Skal den dyrkes i renbestand til helsæd, skal det være ikke være på tørre arealer og helst på arealer der kan vandes.

Skrevet af Sophie T. Madsen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)