skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Vær Præcis I Udbetalingsanmodningen Til Dit Natura 2000 Projekt

Vær præcis i udbetalingsanmodningen til dit Natura 2000 projekt

Som i så mange andre kontrolsituationer, er der også ganske stor grundighed når LBST afsyner Natura 2000 projekter. Derfor skal der lyde en klar opfordring til, at du som ansøger er grundig, når du anmoder om udbetaling. Er alle investeringer indkøbt og opsat? Er der sket en udvikling på arealet, så det ikke er muligt at indhegne hele projektområdet – eller får du lyst til at hegne mere ind, end der er søgt hjem i ansøgningen? Det er eksempler på, hvornår du skal være opmærksom.


Projektområdet
 

Det er vigtigt at du er ”tro” mod dit projektområde – dvs., at det der er søgt hjem og givet tilsagn til, er som udgangspunkt også det, der skal være til stede, når du søger udbetaling. Hvis du bliver nødsaget til, eks. at frahegne en mose eller ”skære” et hjørne af folden, skal det godkendes af LBST inden. Det kan også være der, hvor området ønskes større. I sidstnævnte tilfælde, er det vigtigt at man tjekker op på, om udpegningsgrundlaget for det nye område er til stede. Ligger man i forvejen lige på grænsen ved de 50 % ”særligt udpeget natura 2000”, vil selv en mindre ændring få projektet til at falde på udpegningsgrundlaget, hvilket betyder det ikke kan lade sig gøre.

Råderet

Hvis du, efter der er givet tilsagn, vælger at tage et tilstødende område med i hegningen, og har fået lov til det, skal du have den fulde råderet, de år der er tilbage af opretholdelses-perioden. Hvis det ikke er ens eget areal, vil det kræve at kunne fremvise en gensidig råderetserklæring/forpagtningskontrakt.

Hvis man fortryder enkelte investeringer?

Der er situationer, hvor du undervejs i forløbet fortryder at du har købt et vandkar eller en strømgiver. Her behøver du ikke en ændringsgodkendelse fra LBST, men du kan nøjes med ikke at søge udbetaling på den enkelte investering og give en forklaring derpå. Når du blot ikke søger udbetaling på strømgiveren, vil du ikke få sanktion.

Men får du ved en fejl søgt udbetaling, på noget der ikke er investeret i, og det selvfølgelig ikke findes på kontroldagen, bliver det af den årsag ikke udbetalt. Der vil samtidig blive vurderet om den samlede forskel i manglende støtte-udbetaling ligger på 10 % eller derover. Herfra vil der komme en sanktion, som i flere tilfælde er set ret voldsomme.

Den gode ”bondeløsning”

I EU-regi findes der ikke altid logik! Vær derfor også ”tro” mod de løse investeringer som vandkar, strømgivere, fangfolde. Søger du penge til et vandkar på 500 l med pumpe, skal pumpen være tilsluttet, og vandkarret skal være 500 l og ikke være på 400 l. Eller 1 vandkar på 400 l., kan ikke erstatte af 2 på 200 l.

Et vandkar kan heller ikke erstattes af murbaljer eller gamle badekar – det er set i kontrollerne fra LBST. Selvom det først ses som en god og billig løsning – går den hen og bliver vældig dyr! Alle investeringer skal være nye, funktionelle og have en holdbarhed i min. 5 år.

 Kan der gives afslag?

Ja, det kan der. En af de rigtig ”gode” eksempler er, hvor selve projektområdet ikke bliver overholdt fordi man af god vilje, åbner op ind til en anden fold, der ikke er en del af området. Den handling vil være et fuldt afslag ved kontrol. Man kan også få delvist afslag, hvis kontrolløren finder, at der er genbrugt hegnspæle eller tråd, eller det simpelthen ikke er lavet godt nok. Eller eksemplet, hvor man har gjort området lidt større, men udpegningsgrundlaget ikke er i orden, vil også kunne give et fuldt afslag. Det var blevet opdaget, hvis der var lavet en ændringsansøgning først.

Det er SÅ uheldigt at have lagt 100.000 kr. ud til et hegn, hvor man regner med udbetaling af det fulde beløb – men der kommer ingenting. Det er virkelig mange penge at tabe pga. simple fejl, der kunne være tilrettet.

Tilsagn

Når LBST giver et tilsagn, står der meget tydeligt, at der er flere regler og forpligtelser der skal leves op til. Dog linker de kun ind til vejledning og bekendtgørelse, hvilket betyder at det er ansøger selv der har ansvaret for opfølgning. Når man har fået tilsagn, er der en tendens til at glemme at følge op på kravene – også fordi at ens logik træder i front, fordi ”de kan jo bare lade være med at udbetale mig, for det jeg ikke har købt”. Men som I ansøgere er underlagt kontrol, er LBST underlagt en EU-revision. Den tager de meget seriøst.

Der kan derfor kun lyde en opfordring herfra til at være grundig ved afslutning af dit Natura 2000 projekt.

Udbetaling og ændring af 2021 ansøgningerne

For de nyeste Natura 2000 ansøgninger kan der først laves ændrings- og udbetalingsanmodninger efter sommerferien 2022. Nærmere er det ikke beskrevet.

 

Yderligere oplysninger kontakt natur- og økologikonsulent Therese Bloksted

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV