Vandprøver skal vise byernes påvirkning på vandløb

12. oktober 2018

Bestyrelsen i Gefion har besluttet at sætte fokus på udledning af spildevand. Spildevandet påvirker miljøet i vandløb og i vores kystvande. På den baggrund har Erhvervspolitisk afdeling gennemført en lille undersøgelse af spildevandsbelastningen for Tude å, som ikke relateres til overløb men til den nuværende daglige belastning. Vandanalyserne blev udtaget d. 2. juli.

Som følge af sommerens tørke var alle drænledninger løbet tør. Det vil sige, at det vand der var i vandløbene kom fra rensningsanlæg og spildevand fra ukloakerede huse. Vandanalyserne udtaget i sommers afspejler derfor påvirkningen af spildevand i vandløbene fra eksempelvis rensningsanlæg. På den måde kunne vi sætte fokus på ukloakerede bebyggelser f.eks. udløb fra sommerhusområder og det generelle bidrag fra byområder til vores vandmiljø. Især påvirkning fra sommerhusområder synes at være et overset miljøproblem, da mange kommuner ikke har krav om kloakering i disse områder.

Der er stor fokus på landbrugets tab af næringsstoffer til vandmiljøet, men vi ved at der også kommer næringsstoffer til vandmiljøet fra andre kilder. Vi gennemførte måleprogrammet for at se hvor meget spildevand udgør af de næringsstoffer der løber i vores vandløb.

Vi udtog i alt 8 analyser for organisk stof (BOD5), total fosfor, total kvælstof og nitrat.

  • En analyse på Skidenrenden (målsat vandløb) tæt ved rensningsanlægget i Slagelse by.
  • To analyser ved Skidenrendens udløb i Tude å – en før og en efter udløbet i Tude å, for at kunne kvantificere Slagelses by påvirkning på Tude Å (målsat vandløb).
  • En analyse i vandløb ved sommerhusområdet Frølunde Fed.
  • To analyser i Forlev Rende – en før og en efter sommerhusområdet – for at kunne se påvirkningen af sommerhusområdet på et målsat vandløb.
  • To analyser i Tude Å – en før og en efter udløb af Forlev Rende i Tude Å – for at se påvirkningen af sommerhusområdet på et større målsat vandløb og kystvand, hvor der ikke er målopfyldelse.

Vi har kun målt koncentrationer, vi har ikke målt vandføringer, hvorfor vi ikke kan beregne en belastning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

24. juni 2024

Huse og marker ramt af for høj vandstand i Tissø og vandløb

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bestil Virksomhedsprofil her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)