Vi sætter fokus på spildevandsforureningen

9. juli 2018

Urenset spildevand forurener vandmiljøet med kvælstof, fosfor, organisk stof og andre miljøfremmede stoffer. Samtidig skal landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor. Derfor sætter vi fokus på spildevandets betydning for vandmiljøet.

Sommerhuse forurener naturområde

Vi har gennemgået de sjællandske kommuner for at skabe et overblik over, i hvor høj grad kommunerne har styr på rensningen af spildevand. Og det viser sig, at der er nogle kommuner, hvor spildevandet ikke bliver renset, men løber direkte ud i vandløbene. Det drejer sig fx om Odsherred kommune, hvor mere end 20.000 sommerhuse leder urenset spildevand direkte ud i et Natura2000 område. Alligevel er kommunen først færdig med at kloakere i 2042. Også i Kalundborg kommune halter de bagefter med rensningen af spildevand.

Urenset spildevand er et problem, fordi det udleder blandt andet kvælstof og medicinrester direkte ud i naturen. Og samtidig skal man som landmænd føre et meget nøje regnskab med sin gødning for at reducere påvirkning af miljøet. Hvor er proportionerne henne? Det er ikke fair, at nogen går fri – alle skal bidrage til et godt vandmiljø.

Overløb fra rensningsanlæg er ude af kontrol

Når det regner løber meget løber vand fra veje, parkeringspladser og hustage ned i kloakkerne og videre til rensningsanlæggene. Kun nyere huse og kloakanlæg har adskilt regnvand fra spildevand fra husholdningen, så regnvandet ledes til faskiner og siver ned i grundvandet eller ledes direkte til vandløb. Derfor er der stadig meget regnvand og spildevand, der løber den samme vej og direkte til rensningsanlæggene.

Når det så regner meget bliver rensningsanlæggene overfyldte og må lede det urensede vand direkte ud i vandmiljøet. Det sker ifølge Miljø- og Fødevareministeriet 5.000 (1) gange om året, det svarer til 13 gange om dagen året rundt.

Når der er overløb fra rensningsanlæggene løber der kvælstof, fosfor og organisk stof ud i vandløb, søer og kystvandet, som ifølge vandplanerne er sårbare og skal beskyttes mod fx kvælstof.

Alligevel er det kun 366 spildevandsanlæg, der er pålagt tiltag, der skal reducere antallet af overløb fra kloaknettet og rensningsanlæg. Langt de fleste spildevandsanlæg går altså fri og skal intet gøre for at minimere den forurening der sker, når urenset spildevand løber ud i vandmiljøet.

Del budskabet

Resten af året sætter vi fokus på spildevandsproblematikkerne i Danmark. I den forbindelse har vi lavet 2 videoer om spildevandsproblemerne. Den ene video viser, konsekvenserne af ukloakerede sommerhusområder og den anden viser, hvordan overløb fra rensningsanlæg udgør en trussel mod vandmiljøet.

(1)  Jf. Punktkilder 2016 v. Miljø- og Fødevareministeriet / Miljøstyrelsen

Af Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.