Vil du ansætte internationale medarbejdere? Så skal du overveje det her først

6. februar 2024

Man bør som virksomhed overveje, om man er klar til at ansætte og integrere en international medarbejder i virksomheden. Der er nemlig flere aspekter, man skal have for øje, mener griserådgiver Olga Otenko, der også er en del af ledelsesrådgivningsteamet i VKST.

-Først og fremmest skal man som leder forberede sig på, hvad det vil kræve rent administrativt at efterleve de forskellige lovmæssige krav lige så vel som overenskomstmæssige hensyn, arbejdstilladelse, bolig osv., siger Olga Otenko.

Hun kommer her med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på:

Den danske (arbejds-)kultur – hjælp til med forståelsen  

Som international medarbejder i Danmark kan det være svært at forstå, hvorfor vi gerne socialiserer på arbejdspladsen, men yderst sjældent ses privat. Graden af tillid, flad struktur og autonomi kan også være anderledes på danske arbejdspladser, end man oplever andre steder i verden.   

Det kan være en god idé at reflektere over, hvad der er særligt ved den danske kultur, og hvilken betydning det har for internationale medarbejderes trivsel. Herefter kan man hjælpe sine nye medarbejdere med at forstå kulturen ved eksplicit at forklare, hvorfor man gør, som man gør, og hvilke betydninger og normer der ligger bag.

Selv om de ting ikke nødvendigvis har direkte relevans for arbejdspladsen, kan det have stor betydning og påvirkning for de internationale medarbejderes dagligdag

Der kan være mange lavpraktiske ting, man som international i Danmark ikke ved. Selv om de ting ikke nødvendigvis har direkte relevans for arbejdspladsen, kan det have stor betydning og påvirkning for de internationale medarbejderes dagligdag.

Som leder kan man derfor spørge ind til, om medarbejderne mangler hjælp til noget og give gode råd til at finde hjælpen de rigtige steder.  

Det er ikke fordi, det er lederens ansvar at fikse sine internationale medarbejderes problemer og private anliggender. Men der kan være behov for, at man er ekstra opmærksom på, om medarbejderne ved, hvordan de får hjælp til praktiske ting hos kommunen eller får et socialt netværk.

Klæd kollegerne godt på, og lav eventuel en makkerordning/sidemandsoplæring

Det er ikke kun ledelsens ansvar at tage godt imod de internationale medarbejdere. Kollegerne kan også være en stor hjælp, når det kommer til at forklare og tale om kulturen og normerne, ligesom de kan pege de nye medarbejdere i retning af den lokale fodboldklub og borgerservice.

Det er ikke nødvendigvis alle på arbejdspladsen, der er bevidste om al den tavse viden, de besidder.  

Det kan være en god idé at klæde kollegerne på til at dele deres viden og tage del i at hjælpe de internationale medarbejdere godt i gang på arbejdspladsen. Det er også en mulighed at lave en makkerordning, så man får en god struktur for videndeling og styrket kollegaskabet.

Vær opmærksom på sprogforskelle, men lad det ikke være en hindring

Ifølge undersøgelser er sprogforskelle noget af det, der fylder rigtig meget i de danske virksomheder, der har internationale medarbejdere, og for nogen kan det være en stor bekymring, når man ikke taler samme sprog.

Selv om vi i Danmark er gode til at tale engelsk, kan det føles usikkert for nogen. Det kan medføre, at viden går tabt, hvis der bliver slået over i dansk, selvom ikke alle i rummet forstår sproget. Til gengæld kan det også blive en hindring for internationale medarbejderes kulturforståelse, hvis det danske sprog helt forsvinder fra arbejdspladsen.

Det kan gavne kaffemaskinesnakken og skabe samhørighed, når man kan have uformelle samtaler på dansk

Man kan godt sætte forventninger til sine internationale medarbejdere og bede dem om at starte til danskundervisning. Man når ikke nødvendigvis et sprogligt niveau, der gør det muligt at have komplicerede faglige samtaler. Til gengæld kan det gavne kaffemaskinesnakken og skabe samhørighed, når man kan have uformelle samtaler på dansk.

Skab tryghed for medarbejderen

Som medarbejder i et nyt land og på en ny arbejdsplads er der meget at lære. Ikke alene skal man begå sig på et andet sprog; man skal også lære uskrevne spilleregler at kende.

Det kan være rigtig svært at tale om den tavse viden, da det ikke er noget, man tænker over. Men det er alligevel vigtigt at prøve at sætte sig i den andens persons sted og forsøge at se en situation fra en anden vinkel. På den måde kan det blive lettere at undgå misforståelser og løse potentielle konflikter.

Man begår fejl, fordi man ikke kender det nye steds sprog og kultur.

Man kan risikere at blive sårbar i en ny kontekst. Man begår fejl, fordi man ikke kender det nye steds sprog og kultur. Det kan være hårdt. Det er derfor vigtigt at skabe tryghed for internationale medarbejdere.

En måde at gøre det på kan være ved selv at vise sårbarhed, blandt andet ved:

  • Selv at stille sig op og sige noget på et andet sprog.
  • Samles om fx motion, så fokus for samvær bliver noget andet end arbejde og evt. forskelligheder og sprogbarrierer. Ved motion kan alle være med til at bevæge sig på en bestemt måde, og man kan derved fjerne fokus fra misforståelser og sociale spilleregler.
  • Anerkend alle medarbejdere på tværs af arbejdsopgaver, så alle ved, at de er vigtige for arbejdspladsens samlede performance og resultatmål. Det kan fx gøres ved at tydeliggøre arbejdspladsens mål for alle og tydeliggøre, hvordan de enkelte medarbejderes arbejde er en del af den samlede præstation.

Har du brug for gode råd i forbindelse med ansættelse af internationale medarbejdere, eller har du behov for, at vi hjælper med at kigge din plan igennem for din nye medarbejder? Så tag endelig fat i Olga Otenko eller en af vores andre rådgivere i ledelsesteamet.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.