Vil du sikre effektive og motiverede medarbejdere? Her er ledelseskonsulentens bedste råd

28. februar 2024

I driften af enhver virksomhed er det vigtigt at have en klar plan for, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver – og ikke mindst hvordan man kommunikerer om opgaverne.

Hvis der ikke er en klar opgavefordeling og tilhørende kommandoveje, kan det koste på både effektivitet, arbejdsglæde og bundlinje.

Det forklarer ledelseskonsulent i VKST, Tove Goldbeck Jensen, som har stor erfaring med rådgivning af ledere i landbruget.

Et ledelsesansvar

I sidste ende er det altid den øverste ledelses – ejer og driftsleders – ansvar, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer for at kunne udføre deres arbejde. Det kan f.eks. være relevant personale og hjælpemidler, samt at ledelsen bakker op om beslutninger og handlingsplaner.

De fleste medarbejdere bliver faktisk motiveret af at få ansvar, fordi det giver dem mere indflydelse på deres arbejde

Ifølge Tove Goldbeck Jensen kan ledelsen dog med fordel uddelegere ansvaret for opgaver eller afdelinger til medarbejderne:

-De fleste medarbejdere bliver faktisk motiveret af at få ansvar, fordi det giver dem mere indflydelse på deres arbejde, fortæller hun og uddyber yderligere, at det selvfølgelig forudsætter en god vurdering af medarbejdernes kompetencer, så den enkelte medarbejder får succes med at løfte det tildelte ansvar.

For at komme i mål med det projekt, anbefaler ledelseskonsulenten en øvelse i to dele.

Efterlad intet mellem linjerne

Første del af øvelsen er at tegne virksomhedens organisationsplan og gennemgå den med medarbejderne.

Det giver nemlig anledning til at drøfte den nuværende opgavefordeling. Er det for eksempel tydeligt, hvem der har ansvaret for forskellige opgaver og afdelinger? Og er der en klar opfattelse af, hvad det ansvar indebærer?

-Ved at italesætte alle opgaver og systematisk gennemgå ansvarsfordelingen, kan du være sikker på at undgå for eksempel dobbeltarbejde eller ineffektive arbejdsgange. Du vil desuden vil også kunne opdage eventuelle opgaver, der falder ”mellem stolene” – altså som ingen tager sig af, forklarer Tove Goldbeck Jensen.

Guf, gab og gys

Ledelseskonsulenten anbefaler desuden at inddele opgaverne i såkaldte ”Guf, gab og gys”-kategorier.

Gys-opgaver er opgaver, man ikke føler sig sikker på eller er tryg ved. Guf-opgaver er ens yndlingsopgaver, som man trives med og som motiverer en, og Gab-opgaver er kedelige.

Tove Goldbeck Jensen forklarer, at de enkelte medarbejderes kategorisering af opgaverne er nøglen til at gøre opgavefordelingen til en ”win-win”-situation:

-Det, der er gab eller gys for én medarbejder, kan være guf for en anden medarbejder. Hvis man fordeler sådan, at flest mulige har guf-opgaver, er man nået rigtig langt med motivationen på holdet.

Beslut jeres kommunikationsplan

Den anden halvdel af øvelsen, ledelseskonsulenten anbefaler, er at lave en kommunikationsplan, der passer til virksomheden. Det inkluderer både kommandoveje i hverdagen, samt en plan for møder.

Det er vigtigt at kommunikationsplanen følges – både op og ned – og at man ikke laver ”overspring” i den.

-I et landbrug vil der typisk være behov for tre forskellige typer møder: ledermøder, medarbejdermøder og ugentlige planlægningsmøder, samt en ”morgenparole”, hvor dagens arbejde planlægges og fordeles.

Mødernes formål og indhold fordeles typisk således:

  • Ledermøder: med ejer og ansatte ledere. Her drøftes emner på taktisk og strategisk niveau, gerne med en fast dagsorden. Det sikrer, at alle relevante emner i den løbende drift – såsom produktion, køb og salg, medarbejdere, bygninger og maskiner – bliver gennemgået. Det involverer desuden at man følger et årshjul, som tager hensyn til rytmen i produktionen og økonomistyring. Det er på ledermøderne, man sætter de overordnede mål for virksomheden.
  • Medarbejdermøder: kan være for alle eller afdelingsvis. Her sætter man mål og delmål, drøfter og beslutter handlingsplaner på operationelt niveau, og følger op på effekten af indsatser og tilretter ved behov. Medarbejdermøder afholdes som regel ugentligt eller månedligt, afhængig af produktionsformen og data, der kan følges op på. På disse møder er der også mulighed for at komme med nye ideer til produktionen eller forbedring af arbejdsmetoder.
  • Ugentlige planlægningsmøder: arbejdet planlægges og fordeles mellem medarbejderne. Her er f.eks. weekplanner og en forbedringstavle gode redskaber.

-Det er vigtigt at kommunikationsplanen følges – både op og ned – og at man ikke laver ”overspring” i den. Vi ser nogle gange, at man har delegeret ansvar for en opgave til en mellemleder eller medarbejder, og at lederen ikke respekterer ansvarsfordelingen, og tager opgaven tilbage, eller blander sig, fortæller Tove Goldbeck Jensen og afslutter:

-Det tager motivationen fra medarbejderen og kan give udfordringer i samarbejdet. Det er derfor vigtigt at alle er enige i hvordan ansvaret er fordelt, og respekterer det i det daglige samarbejde.


Ønsker du at lære mere om effektiv ledelse i landbruget, og hvordan det kan se ud for din bedrift, så tag fat i Tove Goldbeck Jensen . Du kan kontakte hende på telefon 2011 1802 eller e-mail tg@vkst.dk.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.