Vinterrapsmarken lige nu

10. marts 2022

Tjek dine rapsmarker og vurdér om de er kraftige nok til et fornuftigt udbytte eller om du bør pløje dem om og så vårsæd. Der bør primo marts mindst være 10 kraftige, sunde planter pr. m2 ved et lavt ukrudtstryk og mindst 15 kraftige, sunde planter pr. m2 ved højt ukrudtstryk. Husk at tjekke planterne for angreb af rapsjordlopper og kålbrok.

Et langt og mildt efterår har givet de økologiske rapsmarker en rigtigt fin start, kun få marker blev opgivet før vinteren pga. af dårlig fremspiring og/eller skadedyr. Overordnet har vi stadig en tro på at raps høsten 2022 bliver rigtig god. Der kan dog være undtagelser, hvor ukrudt, kålbrok eller rapsjordlopper har gjort kål på potentialet.

På billedet øverst ses en rapsjordloppelarve inde i hovedstænglen på en rapsplante i foråret. Sidder de i bladstænglerne på kraftige planter, kan rapsen sagtens gro fra det. Sidder de til gengæld i hovestænglen kan det koste udbytte.

Rapsplante, som er kraftigt angrebet af kålbrok. Ser du tynde pletter i marken, så er det typisk her, du skal kigge efter kålbrok. Er store dele af marken ramt, så er det en god idé at lægge marken om til en vårsæd i stedet.

Det er nu du skal vurdere om din rapsmark er god nok. Det er altid en svær vurdering om rapsen er vital nok? Om rapsen som gennemsnit over marken kan tage kampen op mod ukrudtet? Og om det potentielle udbytte er højt nok til at lade rapsen stå?

Er det bedre at skifte til vårbyg?

Hvis du dyrker raps på kontrakt, skal du tage kontakt til modparten før du gør noget!

At skifte til vårsæd som alternativ er i år væsentlig bedre end det var på samme tid sidste år. Prisen på vårsæd høst 2022 er i øjeblikket et godt stykke over 200 kr./hkg og flere aftagere er villige til at låse prisen nu.

Står du med en rapsmark, hvor du ikke tror på at udbyttet kommer over 1300 kg/ha, er det relevant at sadle om til vårbyg – også selv om der skal bruges penge på pløjning, såning og udsæd.

Eksempel på en dårlig etableret rapsmark med meget aggressivt ukrudt som bl.a. valmue. Her er det meget relevant at overveje at lægge rapsen om til vårbyg i stedet.

 Gødskning er begyndt

Generelt anbefaler vi at køre, når marken kan bære – Men ikke i høj sol.

Hvis våde pletter udgør mindre dele af marken, så overvej at køre gødning på resten og spring hullerne helt over. Potentialet er alligevel højest, der hvor rapsen gror godt allerede nu. Det er vigtigt at tildele kvælstof tidligt og få en høj udnyttelse af kvælstof fra gyllen.

Har du sået efter en god forfrugt eller gav du meget gylle i efteråret, kan du trække gødskningen lidt, men der skal være gode vejrforhold, som begrænser fordampning af kvælstof.

Svovl

Typisk udbringes svovl umiddelbart efter gyllen, fordi du derved kan bruge spor efter gyllevognen. Hvis marken er gødet færdig fra efteråret med kvælstof, udbringes svovl så snart marken kan bære. Husk, at de fleste svovlgødninger kræver konsulenterklæring og kieserit kræver en jordprøve med magnesiumtal under 6.

Radrensning

Har du sået på rækker, kan det snart blive relevant at radrense. Selvom det har regnet meget i februar, ser det nu ud til at markerne tørrer op relativt hurtigt. Set i lyset af, hvor kraftige planter vi har set i de rækkedyrkede rapsmarker, kan det sagtens være, at rapsen har skygget det meste ukrudt væk og yderligere radrensning ikke er nødvendig.

Vurdér om du rammer ukrudtet eller om rapsen er i så god vækst, at den kan klare kampen selv.

Radrensning kan også give god mening før udkørsel af gylle for at åbne jorden op og dermed få en god nedtrængning af gyllen.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.