Vintersædssorter til kommende sæson 2023/24

13. juni 2023

Grovvareselskabernes udbud af vintersæd er nu tilgængeligt, og vi har i det følgende økoviden sammenstillet de udbudte sorter.

Vinterrug

De udbudte sorter af vinterrug er en blanding af linie- og hybridsorter. Valget falder oftest på liniesorterne, specifikt grundet prisen på udsæd kombineret med sen såning hvilket giver en stigende udsæds omkostning. Vi har prøvet at regne på udsædspriserne hybrid kontra linie, og fundet der ikke er den store forskel. Samtidigt yder hybridrug en ekstra god konkurrence overfor ukrudt, specifikt på arealer som er meget befængte med ukrudt.

Alle dyrkningsegenskaber og sygdomme er data fra ubehandlede konventionelle forsøg, da der ikke findes økologiske sortsforsøg. Data er for nogle af sorterne tilbage til 2014/15.

Dankowski Kanter: Linierug som er en rimelig sund sort, noget modtagelig for skoldplet men ikke modtagelig for brunrust. Den er rimelig lang men har en lav tendens til lejesæd.

Dankowski Rubin: Linierug og en sund sort med lave karaktere for både Skoldplet og Brunrust. Den har en lejesæds karakter som ligger i ned nedre ende af skalaen.

Dukato: Linierug som vi ikke har nogle sygdomsdata på. Dlg beskriver selv sorten som egnet til sen såning.

Inspektor: Linierug som egner sig både som brød- og foderrug. Inspector har en rimelig sundhed

SU Bebop: Ny liniesort med lave sygdoms karakterer for både skoldplet og brunrust. Den er høj, men har en lav karakter for lejesæd.

SU Arvalus: Hybrid vinterrug med et højt udbytte (sortinfo 2020). Modtagelig for skoldplet men ikke mod Brunrust. Det er en lav sort med en lav tendens til lejesæd.

KWS Berado: Hybrid vinterrug, med et højt udbytte (sortinfo 2020) modtagelig for både skoldplet og brunrust. Det er en kortsort med en lav tendens til lejesæd.

KWS Jethro: Hybrid vinterrug som er modtagelig for skoldplet og brunrust. Det en lang sort, men med en lav tendens til lejesæd.

KWS Receptor: Hybridrug, som har en høj modtagelighed for Brunrust. Det er en buskningsstærk type, hvilket betyder den egner sig til senere såning, samt til såning på mere udsatte arealer.

Vintertriticale

Der er til kommende sæson 2 sorter i udbud. Trias fra Dlg og Trivalan fra Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Trivalan har været afprøvet i DK i 2016, med en lav modtagelighed mod meldug, septoria og gulrust. Trias er afprøvet i årene 2019 og indtil nu, har og haft stigende modtagelighed mod meldug og septoria, men ingen angreb af gulrust i nogen af årene.

Hvis der efter høst 2023, bliver en efterspørgsel på foder korn, og landmandens arealer mest egner sig til vinterrug, kunne triticale blive attraktivt igen. Den største udfordring er, at der kun er 2 grovvare som er opkøbere.

Vinterhvede

Vinterhvede er den mest kvælstofkrævende kornafgrøde, og samtidig den mindst konkurrencedygtige. Derfor skal der være et lavt ukrudtstryk i marken forud for dyrkning af vinterhvede. Da vinterhveden har en dårlig konkurrenceevne overfor ukrudt, er en god afgrødehøjde vigtig ved sortsvalget. Samtidig skal man prioritere gødning til afgrøden uanset en god, kvælstoffikserende forfrugt.

Bright: Ny sort med en rimelig lav sygdomsmodtagelighed, og en god strålængde, hvilket giver den en god evne til at konkurrere mod ukrudt. Den er anerkendt i Sverige som Brødhvede

Fritop: En sort som blev lanceret for 2 år siden, med dyrknings egenskaber på linie med vinterrug. Sidste år blev den ikke udbudt, grundet fejlslagent fremavlsareal. Den er ikke særligt højtydende, på trods af dens sundhed.

Informer: Brødhvede egnet, med en lav sygdomsmodtagelighed. Den har en god konkurrence evne overfor ukrudt pga. god strålængde, kombineret med en god stråstyrke.

KWS Emerick: Brødhvede egnet, men den er modtagelig overfor septoria. Grundet det lange strå, har KWS Emerick en god konkurrence overfor ukrudt.

KWS Extase: Har en lav sygdomsmodtagelighed, men er modtagelig overfor septoria. Den vokser hurtigt om efteråret, og konkurrere dermed godt med ukrudt.

Pondus: Har en lav sygdomsmodtagelighed, og en rimelig strålængde med en god stråstyrke.

Vårhvede

Den stigende tendens til store angreb af vårbygfluen, har udfordret dyrkningen af vårhvede. Og flere års forsøg har samtidigt påvist, at såning i efteråret kontra såning i foråret, har minimeret angrebsgraden fra 20 % og ned til 2-5 %. Derfor omtales to udbudte sorter allerede her fra efteråret. Om der udbydes andre sorter, er vi på nuværende ikke bekendte med.

Sonett: har en lav sygdoms modtagelighed, og en kraftig vækst. Den er egnet til brødhvede.

KWS Sharki: Har en middel sygdomsmodtagelighed, og god bage kvalitet. Er en E hvede, hvilket i Tyskland indikere en vårhvede som har et højt faldtal, som samtidig beskrives som meget stabilt for sorten og et  højt indhold af protein.

Vinterhestebønner

Der bliver udbudt 2 vinterhestebønne sorter til sæson 2023-24, Augusta fra Vestjyllands Andel og GL Arabella fra Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Forsøgsdata fra 2022 er taget fra de konventionelle forsøg, og vårhestebønnen Lynx er taget med som sammenligning i fht. udbytte og modenhedsdato. I fht dyrkningsegenskaber modner vinterhestebønnen ca. 5 dage før vårhestebønnen. I de afprøvede forsøg har der ikke været noget merudbytte at hente vår- kontra vinterhestebønne, men der kunne være noget arbejdsfordeling i fht. såning, specielt set i et år som foråret 2023 og rettidighed. Der arbejdes pt. med afprøvning af sorternes evne i fht. roddybde, og dermed tørkeresistens.

Vinterhestebønner skal ikke såes før ultimo oktober – primo november, da de ikke må blive for kraftige inden en evt. vinter sætter ind. Derfor er kystnære egne at foretrække.

Bemærk mht. udbytter, at udbytterne i de økologiske forsøg med vårhestebønner er ca. 20 hkg/ha lavere end i de konventionelle forsøg.

Augusta: Beskrives som rimelig sund, med et højt protein indhold. Den har et højt udbytte potentiale, og en tidlig blomstring. Den har en høj stængelstyrke, og en tidlig modning.

GL Arabella: Det er en sund sort, med ikke lige så højt udbytte som Augusta. Den har en blomstring som Augusta, og beskrives også som mindre tørkefølsom. ( kilde: Hornsyld Købmandsgaard A/S)

Yderligere oplysninger kontakt din økologikonsulent

På vegne af  Per Jensen, Økologikonsulent

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.