VKST i kamp mod vandplaner: VKST og landmændene har fået medhold, og planerne er ændret

15. juni 2023

VKST fik store indrømmelser i vandplanerne, hvor markante fejl er rettet. Det er samlet set 11 mio. kr. om året og en masse bøvl med ekstra efterafgrøder, landmændene i Nakskov Fjord bliver sparet for, på grund af de faglige fejl, VKST fandt i vandplanerne.

Det var fejlberegningerne i modellerne for kvælstofafstrømning, som nu er ændret efter, at VKST henvendte sig til Miljøstyrelsen i både høringssvar og på efterfølgende møder. Og det er VKST tilfreds med, selvom det stadig undrer formand Torben Hansen, at der er fejl i vandplanerne – og at styrelsen ikke selv opdager fejlene:

-Jeg er meget tilfreds med, at styrelsen har rette de fejl, vi har opdaget, men når jeg ser på de andre oplandet i vores område, så springer de meget store ændringer fra vandplan 2 til den nuværende vandplan 3 i øjnene. Så vi frygter, at der er begået fejl andre steder og arbejder videre og ser på, hvad der sker andre steder, lyder det fra Torben Hansen.

-Vi kommer til at fortsætte arbejdet med at gå alle indsatserne hele vores geografi igennem. Hver en sten skal vendes og alle fejl skal findes! lyder det fra Torben Hansen, der fortsætter:

-Vi har set hvordan vores arbejder sparer medlemmeren for mange ekstra omkostinger og når vi finder to fejl i to oplandte, så får det naturligvis os til at frygte, at der er fejl i andre steder – fejl, som koster landmændene mange penge, siger Torben Hansen.

Hver en sten skal vendes: Fejl skal findes og rettes

Samme fejl, som VKST fandt i oplandet til Nakskov Fjord, fandt foreningens erhvervspolitiske afdeling også i oplandet til Rødsand og Bredningen på Sydfalster og Lolland. Og her er der tale om et markant større område, hvor kvælstofafstrømningen er fejlberegnet. Derfor ser landmændene i oplandet ind i et tab på hele 40 mio. kr. om året. De fejl er ikke rettet i de vandplaner, der er offentliggjort.

-Miljøstyrelsen har på møder med vores politiske afdeling sagt, at i Rødsand og Bredningen også bliver rettet i forbindelse med det såkaldte genbesøg. Og det holder vi styrelsen op på, siger formanden for VKST.

Nu arbejder VKST videre med de andre kystområder, der også er hårdt ramt i vandplanerne. Det er blandt andet Roskilde Fjord og Isefjord, hvor VKST har mistanke om, at der er fejl i kvælstofmodellerne og hvor spildevand er undervurderet. Men også havdambrugenes negative påvirkning af vandmiljøet i fx Musholmbugt, vandgennemstrømningen i Grønsund og kvælstofpåvirkningen til Stege Nor stiller VKST skarpt på.

Endelig er der vandområder, der er påvirket af dumpning af slam og råstofudvinding, overfiskeri og muslingeskrap – forhold der ikke er taget tilstrækkelig højde for i vandplanerne men som har stor miljøpåvirkning.


Yderligere oplsyninger hos:

Torben Hansen
Formand for VKST

Tlf. 4027 6704
th@vkst.dk 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.