VKST om grøn trepart: Vi skal bruge arealerne så effektivt som muligt

21. maj 2024

Udtagning af 100.000 ha lavbundsarealer, 250.000 ha skov og ønsker om 200.000 ha alene til grundvandsbeskyttelse, og læg dertil arealer til kvælstofreduktion og vedvarende energi: der er et massivt pres på landbrugsjorden.

Presset sker i en tid, hvor Europa i løbet af nogle år ikke længere vil være selvforsynende med fødevarer. Det er nogle af de problematikker, der er på dagsordenen i den grønne trepart.

Når man tæller ønskerne til arealanvendelsen fra de grønne organisationer, vandværker, tiltag til kvælstofreduktion og tankerne i regeringsgrundlaget sammen, så runder det en mio. hektar, der skal tages ud.  Det er er 40 pct. af det samlede landbrugsareal.

Det er netop det scenarie, landbrugserhvervet ser ind i den grønne trepart, hvor den samlede arealanvendelse er i spil sammen med en CO2-afgift.

Det er både nødvendigt og klogt at tænke i flere løsninger på de samme arealer

Det pres på landbrugsjorden kræver, at vi gør tingene klogt og effektivt, lyder det fra Torben Hansen, formand for VKST: 

-Det er afgørende, at vi tænker tingene meget mere sammen: et areal til grundvandsbeskyttelse kan fx kombineres med skovrejsning, CO2-reduktion og kvælstofreduktion i vandplanerne samt rekreative formål. Med det pres, der er på landbrugsjorden til energiformål, kvælstofreduktion og med mere, så er det både nødvendigt og klogt at tænke i flere løsninger på de samme arealer.

Vi skal værne om landbrugslandet

Samtidig minder Torben Hansen om den unikke position og forpligtigelse, Danmark har som fødevareproducerende land:

-Vi må ikke glemme, at Danmark har geografisk beliggenhed, der er helt enestående, når det gælder fødevareproduktion. Samtidig har vi en høj effektivitet og stor faglighed – og det forpligtiger. Vi skal huske, at vi først og fremmest er et landbrugsland, og det skal vi værne om. Og det kan vi kun gøre ved at bruge jorden klogt, siger Torben Hansen og fortsætter:

På selve landbrugsarealerne skal vi have så effektiv en arealanvendelse som muligt

-På selve landbrugsarealerne skal vi have så effektiv en arealanvendelse som muligt. Hvis det kommer på tale, at vi skal ændre arealanvendelse på dyrkningsarealerne, så skal vi kunne dyrke de resterende arealer så effektivt som muligt.

Det er nu, vi skal skabe en god og sikker fremtid for landbruget

Han ved, at det bliver meget svært, og der vil være landmænd, der kommer i den situation, at deres muligheder for at dyrke jorden ændres. Situationen kan muligvis betyde, at landbrugsjord skal bruges til andre formål, som fx reduktion af kvælstof eller CO2. Samtidig kommer nye produktionsformer til, fordi verden kommer til at mangle biomasse fremover.

-Vi ser ind i en tid, hvor vi må tænke i nye baner, og hvor arealanvendelsen ændrer sig for nogen af os. Dem der ikke længere kan dyrke jorden, som de plejer, og hvor man ikke kan lave en ny rentabel forretning, skal have fuld erstatning, siger Torben Hansen og fortsætter:

Konsekvenserne for de fremtidige generationer af landmænd er langt større, hvis vi ikke gør noget

-Samtidig kommer vi i situationer, hvor vi skal være parate til at tænke anderledes og se nye muligheder, ikke for vores egen skyld alene, men først og fremmest for de nye generationer af landmænd. Det kommer til at have konsekvenser for enkelte landmænd, men konsekvenserne for de fremtidige generationer af landmænd er langt større, hvis vi ikke gør noget.

Han minder om, at selve CO2-afgiften ikke er nødvendig, fordi landbruget har fremlagt et katalog og en plan, der viser, at hvis man anvender de virkemidler, der findes i dag, så er en CO2-afgift overflødig:

-Vi skal deltage i den grønne trepart for alternativet, hvor vi står udenfor, er langt værre. Og vi skal være tydelige med vores ønsker og forventninger samtidig med, at vi skal byde ind med løsninger, der sikrer, at vi skaber et stabilt grundlagt for den fremtidige fødevareproduktion i Danmark.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.