VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

15. april 2024

Efter flere års træghed, kom der for et par uger siden et gennembrud i et længere forløb, hvor VKST gentagne gange har gjort Ringsted kommune opmærksom på, at et vandløbsregulativ er ulovligt – og at det får konsekvenser for det nye regulativ, der skal gælde for Ringsted å.

Det er et længere og meget komplekst forløb, der for et par uger siden resulterede i lodsejermøder og dialog med Ringsteds Borgmester og formanden for teknik- og miljøudvalget. Her redegjorde VKST sammen med Øvre Suså Vandløbslaug for en helt central kritik af de nye regulativer, som kommune har sendt i høring:

-Grundlæggende drejer det sig om, at man laver et nyt regulativ med udgangspunkt i den tilstand der er i Ringsted å lige nu. Problemet er bare, at den tilstand skyldes, at der gennem mange år er vedligeholdt ud fra ulovlige bestemmelser om vandløbets dimensioner, siger Kurt Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i VKST og som står for foreningens dialog med Ringsted Kommune.

Der er altså tale om, at Ringsted Kommune lovliggør et ulovligt forhold alene ved at lave et nyt regulativ. Og det går ikke. Særlig problematisk er det, at lodsejerne de senere år har oplevet stigende vandstand i åen.  

Allerede helt tilbage i 2020 gav det daværende Gefion indspil til de nye regulativer både på møder og med skriftlige bemærkninger. Men da regulativet kom i høring, kunne man konstatere, at der ikke var noget af det, foreningen havde sagt, der var taget højde for i regulativet.

Manglende vedligeholdelse har ikke givet mere natur 

Ringsted Å er en del af vandplanen, hvor der skal arbejdes for bedre miljø og mere natur i vandløbet. Et af de redskaber myndighederne ofte tager i brug i den forbindelse er at stoppe vedligeholdelse og ”lade naturen gå sin gang” – hvilket netop er det, man har gjort på Ringsted Å i næsten 30 år. Men til trods for det, har vandløbet ikke nået målene i vandplanen og det bekræfter dermed, at reduceret eller ingen vedligeholdelse ikke er en gangbar løsning:

-Der er brug for en mere moderne og helhedsorienteret tilgang til vandløbene, hvor kommunerne arbejder meget mere med tiltag, der både skaber mere natur og en god afvanding af marker. Vandløb med dobbeltprofiler, klimasøer og fjernelse af uønsket plantevækst er noget af det, vi skal have meget mere af, siger Kurt Pedersen.

Lodsejerne skal inddrages mere

Gennem årene har et tilbageværende kritikpunkt været, at hverken lodsejere, vandløbslaug eller VKST oplevede, at kommunen lyttede til de indspil der kom. Ifølge Kurt Pedersen har det været med til at skabe både mistillid og forhale processen:

-Jeg er sikker på, at en bedre dialog med lodsejerne kunne have sparet alle for tid og besvær samtidig med, at det kan give nogle bedre løsninger, siger Kurt Pedersen, der ærgrer sig over, at det først er i den sidste del af forløbet, hvor kommunen for alvor har inviteret lodsejerne til dialog. 

Kvitterer for dialogen

Det har dog ændret sig, for efter flere år, hvor lodsejere og landboforening har oplevet, at der ikke blev lyttet, har borgmester Klaus Hansen og udvalgsformand Britta Nielsen mødtes med vandløbslaug og VKST. Og Kurt Pedersen fra VKST oplever, at der både blev lyttet og noteret til gavn for det fremadrettede samarbejde:

-Nu trækker vi en streg i sandet og fokuserer på, at vi skal finde gode løsninger, der både sikrer afvanding og et godt miljø i Ringsted å, siger Kurt Pedersen.

Læs VKST høringssvar til Ringsted kommune her.


Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.