RISE-analyse

Med en RISE-analyse får du et let tilgængeligt og veldokumenteret redskab, der giver dig overblikket over, hvor bæredygtig din virksomhed er. Samtidig med at du får konkrete forslag til, hvordan du kan skabe forbedringer – til gavn for klimaet, økonomien og medarbejdere.

Med RISE får du et samlet overblik over bedriftens bæredygtighed på forskellige områder som miljø, mennesker, økonomi og relationen til det omgivne samfund.

Analysen er et godt, indledende redskab, der kan danne fundamentet for målrettede indsatser, der skaber værdi for hele bedriften og tager udgangspunkt i de data, der allerede er for din bedrift fx fra Ø90, Mark Online, CHR-registret, driftsregnskabet m.m.

Hvor kan du gøre din virksomhed mere bæredygtig?

Dokumenter din bæredygtige indsats

En bæredygtig bedrift arbejder i helheder, så både økonomi, miljø, mennesker og det omkringliggende samfund er en del af ligningen. Netop det overblik får du med RISE.

Med analysen får du et anerkendt redskab, som du kan bruge til at dokumentere over for banken, dine kunder og aftagere, hvor bæredygtig din virksomhed er. Og ikke mindst kan du vise, hvad du konkret arbejder med for at gøre bedriften endnu mere bæredygtig.

Du kan læse mere om fordelene ved en bæredygtig bedrift her.

10 fokusområder giver dig indblik

RISE-analysen bygger på konkret måling af 10 fokuspunkter på din bedrift:

 • Jord
 • Husdyr
 • Næringsstoffer og miljø
 • Vand
 • Energi og klima
 • Biodiversitet
 • Livskvalitet
 • Arbejdsvilkår
 • Økonomi
 • Driftsledelse

Kontakt os for en RISE-analyse

Vil du vide mere om, hvad du kan bruge en RISE-analyse til på din bedrift, eller ønsker du bare at komme igang. Så kontakt os i dag.

Ring til økologikonsulent Per Jensen på telefon 2339 8477 for en RIse-analyse.

Det gør, at det daglige arbejde med at passe dyr og marker får et større perspektiv, fordi jeg prøver at nå de mål, som står i min RISE-analyse. 

RISE-analyse / Arne Juel Jensen / Friland

en RISE-analyse kan vise, hvor bæredygtig din bedrift er

“RISE var en øjenåbner”

Det har været en øjenåbner for mig at få lavet en RISE-analyse, og det har gjort mig klogere på min egen bedrift. Jeg er selv med til at vælge de områder, som jeg vil arbejde med. Det gør det spændende, og derfor er en RISE-analyse gået hen og blevet et værktøj i min hverdag som landmand

Det siger landmand Arne Juel Jensen på 67 år, der dyrker et kombineret landbrug med økologisk planteavl og økologisk slagtesvinproduktion, som han leverer til Friland

Læs hele artiklen med ham her.

6 trin bag RISE-analysen

Det er kombinationen af allerede tilgængelige nøgletal fra bedriften, besøg og interview, der ligger bag analysen og den handlingsplan, du efterfølgende får. Samlet set består forløbet af seks trin:

 • Indsamling af data
 • Besøg på bedriften inkl. interview
 • Udarbejdelse af analyse
 • Præsentation af analysen og dialog med dig om mulige indsatser
 • Handleplan med de konkrete indsatser du vil arbejde med
 • Opfølgningsmøde

Du er velkommen til at kontakte VKST, hvis du vil høre mer eom RISE-analysen, eller blot ønsker at vide mere om, hvordan du kan gøre din bedrift mere klimavenlig og bæredygtig.

VKST kan hjælpe dig med en RISE-analyse af din bedrift

Læs også om

Som landmand er du en vigtig naturforvalter, da landbruget i dag forvalter en stor del af Danmarks naturarealer. Derfor er det også vigtigt, at du som landmand er med til at pleje de naturarealer til gavn for både samfundet og dig som landmand.

Vi har i mange år hjulpet vores kunder med naturpleje. Sammen med dig finder vi den bedste plejeform og ser på mulighederne på bedriften, hvor vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt

Per Jensen