ESGreen Tool

Hvis du ønsker at være mere klimabevidst og have fokus på bæredygtighed, er det vigtigt at kende virksomhedens klimaaftryk. Det kan du med Seges’ klimaberegningsværktøj, ESGreen Tool.

ESGreen Tool er et digitalt værktøj, som du kan bruge til at lave virksomhedens klimaregnskab – altså en beregning af bedriftens klimabelastning og dermed få oplysninger om virksomhedens samlede udledning af CO2-ækvilanter.

Hos VKST kan vi hjælpe dig med ESGreen Tool. Kontakt gerne virksomhedsrådgiver og ESG-specialist Henrik Søndergaard, hvis du har brug for hjælp eller ønsker at vide mere om ESGreen Tool.

ESGreen Tool er landbrugets klimaberegner til at lave klimaregnskab

ESGreen Tool kan bl.a.:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften, herunder også fordelt på metan, CO2 og lattergas
  • Beregne effekten af valgte virkemidler
  • Bruges som et værktøj, der hjælper dig med at vælge de virkemidler med størst effekt på bedriften
  • Understøtte en digital handlingsplan, hvor tiltag og effekt løbende kan følges
  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed
  • Understøtte virkemidlernes effekt, så du og din rådgiver kan vælge de virkemidler med størst effekt og med lavest mulig omkostning

Du kan derfor bruge værktøjet til at lave beregninger inden for gødningstype, energiproduktion og -forbrug samt inden for dyrenes foder og fordøjelse.

To produkter i ét

ESGreen Tool består af to produkter: Climate og Report. Med ESGreenTool Report kan du dokumentere dine tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område. Det giver dig et godt udgangspunkt for din dialog med f.eks. banken eller andre samarbejdspartnere.

Med ESGreenTool Climate kan du beregne klimabelastningen på din landbrugsbedrift og se produktaftrykket for dine afgrøder, slagtekyllinger og grise. Du kan også hurtigt få overblikket over de virkemidler, som har den største effekt i forhold til at reducere dine CO2-udledninger. 

Pris for ESGreen Tool

Det årlige abonnement på ESGreen Tool Report er på 1.250 kr., og prisen for ESGreen Tool Climate afhænger af antal ha og produktionsform på din bedrift. Du kan se mere om priserne på SEGES’ hjemmeside her.

Det viste sig, at jeg slet ikke var så bæredygtig på et område, som jeg troede, at jeg var

ESGreen Tool / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

Det ruster mig til at blive stolt af det landbrug, vi har, og giver mig ro i maven om, at jeg nok skal klare det her.

ESG-rapport / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

ESG og afrapportering generelt er jo fremtiden. Det er vores license to produce. Forbrugerne og aftagerne efterspørger jo dokumentationen til at vise deres footprint. Og det skal vi give dem.

ESG / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

Det er den bedste form for rådgivning, man kan få. Blandt andet på grund af den sparring har jeg i dag en meget bedre likviditet, jeg har ingen kassekredit og ingen banklån.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Beregn dit klimaaftryk – og reducér det

Du kan læse mere om klimaberegneren på Seges’ hjemmeside her, hvor du kan tilgå værktøjet fra. Du kan også selv gå i gang med ESGreen Tool på esgreentool.dk eller via landmand.dk.

Vil du vide mere eller have hjælp til at komme i gang, kan du også tage fat i en af vores konsulenter fra VKST klimateam. Vi er uddannet i værktøjet, og er specialister inden for klima.

Vi kan hjælpe med både ESGreen Tool eller udforme en decideret handlingsplan sammen med dig i en ESG-rapport i forhold til at reducere dit klimaaftryk.

Specialisterne fra klimateamet kan også hjælpe dig med at lægge andre faktorer ind i ESGreen Tool og se, hvad det betyder for klimaaftrykket, og så kan vi hjælpe dig med at føre diverse tiltag ud i praksis og reducere aftrykket, hvis det er for højt.

ESGreen Tool beregner dit klimaaftryk, så du kan reducere det

Hvem skal du kontakte om ESGreen Tool?

Hele vores Klimateam er uddannet i at bruge ESGreen Tool, og du kan kontakte den konsulent, der matcher din bedrift og ønsker for optimering:

Er du i tvivl om, hvem der skal hjælpe dig, så kontakt virksomhedsrådgiver Henrik Søndergaard på telefon 2921 9940, som kan hjælpe dig med at finde den rette person til opgaven.

Få hjælp til at bruge ESGreen Tool hos VKST

Læs også om

Flere banker er begyndt at efterspørge klima-aftryk for de enkelte bedrifter, med vores Klima-tjek er du klar til snakken med banken.

Få lavet en CO2-beregning af klimaaftrykket på din bedrift. Med et Klima-Tjek, kan du nemmere planlægge dine fremtidige valg af klimatiltag.

Henrik Søndergaard

Lars Falster