Hands-On i Grisestalden

Hands-On i Grisestalden er et tilbud til dig, der gerne vil optimere driften af din grisestald. Med dette endagskursus får du og dine medarbejdere kyndig teoretisk og praktisk vejledning skræddersyet til din besætning.

Fokus for kurset vælger du selv – evt. i samråd med en rådgiver. Herefter forberedes kursusindholdet ud fra besætningens data. Efter vores besøg, kan du og dine medarbejdere altså tage jeres nye viden i brug med det samme, fordi det er skræddersyet til netop din bedrift.

Hvis du er interesseret i at høre mere om kurset, kan du kontakte Emma Hansen2014 9350 eller Jette Sandager2170 2552, eller du kan udfylde formularen længere nede på siden, så kontakter vi dig.

Optimer driften af din besætning med Hands-On i Grisestalden

Skræddersyet til din besætning

Kurset består af, at en rådgiver fra VKST besøger din stald for at holde én times teoretisk oplæg om fokusemnet, efterfulgt af praktisk gennemgang af arbejdet i stalden. Når vi forlader stalden igen, er du og dine medarbejdere grundigt rustet med opdateret viden og arbejdsgange, der vil være til hjælp i hverdagen.

Du vælger selv fokusområdet for dagen. Du kan eventuelt finde inspiration i listen herunder eller kontakte en af vores rådgivere for at sammensætte det rigtige fokus for din besætning.

Mulige fokusemner

 • Løbe- og drægtighedsstald: brunst & inseminering, indsættelsesstrategi, drægtighedsscanning, huld, forsikringssøer, polte (indkøb til løbning, avl)
 • So-overlevelse: god overlevelse på avlsdyr, sygerunder, polte (ben og klove, modtagekontrol, karantæneregler, fodring)
 • Optimal fodring: fodring af den optimale so, optimal fodring af dine dyr, fodringsstrategi fra sammensætning til foderkurver, fra 30 kg. til afgang
 • Ledelse: kommunikation, internationale medarbejdere, samarbejde, teamsammensætning, arbejdsplanlægning
 • Analyser: fokus på egen besætning, AgroVision, Cloudfarm, sammenhæng mellem tallene, gennemgang af de vigtigste data, SEGES Insight
 • Farestald: management, fodring af pattegrise, ammeso-strategi, kuldudjævning, fravænningsstrategi, samarbejde mellem farestald og løbe- og drægtighedsstald (holdstyring, antal søer, helbred)
 • Grise i vækst: Fodring af klima- og slagtegrise, indsætningsstrategi inden flyt til klimastald, sortering/management i klima, effekt af vacciner og behandling

Fordele ved et Hands-On kursus

 • Teori omsættes til praksis med det samme, fordi undervisningen foregår på staldgangen.
 • Kurset muliggør tilpasset rådgivning og uddannelse uden tab af arbejdskraft til driften.
 • Besætningsspecifik rådgivning hæver niveauet mærkbart i den enkelte besætning.
 • Mere motiverede medarbejdere der er i stand til at træffe hurtigere og bedre beslutninger i hverdagen.
 • Rådgivningen er relevant og direkte anvendelig, hvilket skaber en mere effektiv og motiverende arbejdsproces.

Læs mere om fordelene i denne artikel.

Hør mere om kurset nu

Læs også om

Med en kornanalyse ved du præcist, hvad proteinindholdet er, og du sikrer at bruge den korrekte mængde i foderet, og du får et retvisende grundlag at blande ud fra. Dermed opnår du den bedst mulige produktivitet i stalden og dermed også det bedste dækningsbidrag.

Jette Sandager

Emma Hansen