Ring til os på tlf. 7027 9000

Sammen med dig finder vi den bedste plejeform og ser på mulighederne på bedriften. Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

  • Vurdering af arealer i forhold til hvilke driftstilskud, der er relevante
  • Tilskud til hegning og rydning
  • At søge driftstilskud under plejegræsordningen
  • At udfylde og indsende Fællesskema
  • Udarbejdelse af græsningsaftaler
  • § 3 natur

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige fagområder i VKST og kan inddrage relevant viden om fx hold af dyr i arbejdet med dine arealer.

Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt.

Få overblik med naturmappen
Vi samler alle dine aftaler, ansøgninger og tilsagn i én mappe.
Samtidig lægger vi krav til og datoer for opfyldelse af betingelserne ind i et skema, så du har det fulde overblik.

TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV