skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Tak For En Forrygende Økologisk Plantedag

Tak for en forrygende Økologisk Plantedag

Solen var høj og humøret skinnende, da Økologisk Plantedag løb af stablen i tirsdags. De over 60 deltagere blev klogere på om startgødning i vårbyg er en god idé og hvad afskallet havre er for noget. De fik tips til god etablering af undersået efterafgrøder, blev opdateret på sæsonen for sukkerroerne og ikke mindst så potentialet inden for hestebønne- og ærtesorter til konsum.

Dagen blev skudt i gang, da Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen bød formiddagsholdet velkommen med kaffe og forventningen om en god dag. Snakken med gode gamle kolleger og sparring med nye var allerede i fuld gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter velkomsten blev deltagerne delt op i hold og guidet ud i forsøgene. Første stop var vårbyg-forsøget, hvor økologikonsulent fra VKST Sandie Holm og konsulent hos Seges Økologi Innovation Lars Egelund stod klar. Her fortalte de om startgødning med Øgro og udbringning af gylle med slæbesko efter afgrøden er kommet op. Det er stadig for tidligt at sige om denne fremgangsmåde har potentiale.

Herefter blev der kigget på dyrkning havre til afskalning. Som konsulent fra Seges Økologi Innovation Tove Mariegaard fortalte, vil det øge foderværdien til grise og fjerkræ og potentielt øge udnyttelsen af kvælstoffet i foderet. Økologikonsulent hos VKST Per Jensen fortalte om de forskellige gødningsniveauer og sorter. Her blev det tydeligt at havre ikke behøver mere end 80 kg NH4-N/ha og kvitterer for en god forfrugt.

Videre i havre marken, var forsøget med etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder. Her gav Økologikonsulent hos VKST Ninna Boesen gode tips til en god etablering af undersået efterafgrøder. Fugten ved såningen betyder alt. Derudover skal der være fokus på tidlig såning i afgrøden, øverlig såning af småfrøede arter og afpudsning efter høst, så efterafgrøden ikke trykkes af en for høj stub.

Endelig stod Darran Andrew Thomsen, Økologikonsulent hos VKST, klar i sukkerroemarken. Her blev der fortalt om det, som tegner til endnu en god sukkerroesæson. Radrensere og robotter blev vendt samt udfordringerne ved et vådt og køligt forår.

Til sidst vendte vi alle samlet snuden mod afprøvningen af en lang række ærte og hestebønnesorter til konsum i projektet ’Sort it out’. Projektleder hos Økologisk Landsforening Jesper Fogh-Petersen fortalte om udfordringerne ved at finde sorter, som tilfredsstiller kravene fra forbrugere, kokke og kantiner. Det var tydeligt, at det var nødvendigt at teste et stort udvalg af sorter både ift. dyrkning under danske forhold og smag, udseende og konsistens, før vi er klar til at levere til et begyndende nichemarked.

Som en lille overraskelse have Driftsleder på Roskilde Tekniske Skole Jesper Schiønning-Skovgaard lavet en demo med tre kikærtesorter. Her var læringen, at de skal sås tidligere, på dobbelt rækkeafstand og ukrudtsbekæmpes med samme intensitet som for sukkerroerne.

Dagen sluttede for formiddagsholdet med frokost og maskindemo, hvor Yding Smedie, Mertz og AG Precision stod klar med radrensere og GPS-udstyr.

Vi siger mange tak for en dejlig dag i jeres selskab.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV